V diecézi vznikne nová pastorační rada

Počínaje první nedělí adventní 3. prosince 2017 jmenuje otec biskup Mons. Tomáš Holub novou Diecézní pastorační radu.

V novém funkčním období je Diecézní pastorační rada složena z následujících členů, kteří zastupují vedení diecéze a různá území diecéze:

Mons. Tomáš Holub, diecézní biskup

P. ThLic. Krzysztof Dędek, generální vikář

P. Dr. Jiří Majkov, generální vikář pro vikariáty Karlovarkého kraje

Ing. Mgr. Jindřich Fencl, jáhen, vedoucí pastoračního oddělení

Kořeny

Často hovořím s lidmi, kteří neradi myslí na své rodiče. Vzpomínají si především na jejich nedostatky, které zažili, a na zranění a příkoří, která jejich život narušila a často také poškodila.

Je důležité, abychom se na zranění a příkoří příběhu svého života podívali a smířili se s nimi. Když se jim vyhýbáme, stále znovu nás dohánějí. Neměli bychom ale ani u starých ran setrvávat. Pokud to uděláme, zůstáváme permanentně sedět na lavici obžalovaných a vyčítáme rodičům, že nesou vinu za to, že se náš život nedaří.

Svätý Otec pozýva v decembri k modlitbe za docenenie úlohy seniorov

Vatikán 4. decembra – V Apoštoláte modlitby posledného mesiaca v roku upriamuje Svätý Otec pozornosť na ľudí vo vyššom veku a na ich úlohu v rodine. Všetkých pozýva k modlitbe týmito slovami všeobecného úmyslu:

Za ľudí vo vyššom veku, aby - podporovaní rodinami a kresťanskými spoločenstvami - svojou múdrosťou a skúsenosťou spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií.“