Americkí katolíci opäť finančne pomôžu postkomunistickým krajinám Európy

USA 29. júla – Aj tento rok Konferencia biskupov USA (USCCB) podporila projekty na pomoc Cirkvi v postkomunistických krajinách Strednej a Východnej Európy. Sumou vyše 4,8 milióna dolárov tak americkí katolíci prispeli na 206 projektov v 22 krajinách.

Ide o výťažok zbierky, ktorú každoročne na Popolcovú stredu organizuje príslušná komisia biskupskej konferencie s výzvou: „Obnovme Cirkev, budujme budúcnosť“. Finančná pomoc tento rok slúži napr. dvadsiatke diel vedených kňazmi a rehoľnými sestrami na východe Ukrajiny v oblastiach postihnutých vojnou, či výchovno-vzdelávaciemu stredisku Don Bosco pre chudobné deti v Albánsku. Ďalšie príspevky sú určené na študijné štipendiá, na výstavbu kostolov, pre pastoračné a charitatívne centrá.

Arcibiskup Chicaga kardinál Blase Cupich, ktorý stojí na čele biskupskej komisie USCCB uviedol: „Ako rodina viery sme pri tých, ktorí neúnavne pracujú na budovaní Cirkvi v Strednej a Východnej Európe, ktorí naďalej čelia výzvam pri prekonávaní desaťročí politického a náboženského útlaku. ... Na tých, čo žijú v tomto regióne hľadíme ako na príklad nádeje a vytrvalosti“.

-jb-

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/07/29/americk%C3%AD_katol%C3%ADci_…