Vzniká Poradní sbor Svatého stolce proti mafii a korupci

různým formám korupce, organizovaného zločinu a mafie, informuje Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, při kterém bude od září působit Poradní sbor pro spravedlnost (Consulta sulla giustizia). O jeho vzniku bylo rozhodnuto během nedávné vatikánské konference o korupci, jak vyplývá z jejího závěrečného dokumentu, a z podnětu papeže Františka, který ve všeobecném úmyslu Apoštolátu modlitby v příštím roce (v únoru 2018) vyzve k modlitbě za „všechny, kteří mají materiální, politickou a duchovní moc, aby se nedali ovládnout korupcí“.

Podle Úřadu pro integrální rozvoj se poradní sbor ve spolupráci s biskupskými konferencemi a místními církvemi zaměří na otázky exkomunikace mafiánů a bude se zabývat také perspektivami exkomunikace v případech korupce. Jak stojí ve zmíněném dokumentu, nepůjde o zbožné výzvy, protože situace světa, ve kterém je korupce dominantním sociálním systémem, vyžaduje konkrétní gesta. Vzhledem k tomu, že zákony již nepostačují, je zapotřebí hnutí apelujícího na svědomí a jednajícího na třech úrovních – výchovné, kulturní a občanské. Ve shodě s ustavujícím dokumentem se poradní sbor bude věnovat rovněž vztahu mezi mírovými procesy a korupcí, vypracuje návrh politického myšlení se zvláštním zřetelem k laicitě a demokracii a v neposlední řadě upozorní na opomíjenou vazbu mezi spravedlností a krásou, čteme dále v textu.

(jag)

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26159