Peníze mají sloužit společnosti a nikoli naopak

Londýn. Celkem 23 miliard liber šterlinků je každoroční zisk britských bank za to, že emitují čili produkují peníze. Jsou to peníze vyprodukované penězi, které banky Royal Bank of Scotland a Barclays dostávají každý rok díky svému monopolnímu postavení v ekonomice. Tento údaj zveřejnila britská nezisková kampaň Positive Money a zprávu o tom přinesl italský katolický deník Avvenire (2. srpna 2017).

Positive Money působí v sedmnácti zemích a snaží se osvětou dosáhnout toho, aby peníze sloužily společnosti a nikoli naopak, jak to nejednou vyjádřil také papež František. „Positive Money byla založena roku 2010 po finanční krizi, protože tehdy nikdo nemluvil o tom, jak peníze vznikají,“ vysvětluje výkoná ředitelka tohoto globálního hnutí, Fran Boait. „Proto jsme tehdy rozjeli kampaň jednak ve veřejnosti, ale také mezi politiky a bankéři, a začali jsme šířit poznatky o tom, jak doopravdy vznikají peníze. Banky je produkují tím, že je půjčují.

Všimli jsme si, že tento pojem peněz jakožto dluhu zmizel nejen z učebnic ekonomie, ale také z povědomí politiků, bankéřů a představitelů finančního sektoru. Rozhodli jsme se pracovat v tomto směru na výchově společnosti i mocných.“ Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat. „Roku 2014 v důsledku naší informační kampaně vydala centrální britská banka (Bank of England) dokument, ve kterém popírá vše, co dosud předkládaly učebnice ekonomie, a vysvětluje, že komerční banky skutečně vytvářejí peníze jejich půjčováním a že tato produkce nemá žádná omezení,“ říká výkonná ředitelka kampaně za globální měnovou reformu Positive Money.

(mig)

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26163