Kardinál Rosa Chavez: Nepřipravujeme laiky na působení ve světě, což je chyba

Salvador. „Jako pastýři jsme se dopustili omylu tím, že jsme redukovali formaci laiků pouze na jejich působení v rámci církve. Musíme se snažit probouzet nový politický styl,“ říká nedávno jmenovaný salvadorský kardinál Gregorio Rosa Chavez (foto) v rozhovoru pro italský katolický měsíčník Il Regno. Interview bylo pořízeno v rámci poslední konzistoře, při které byl jmenován kardinálem tento pomocný biskup, což bylo v dějinách církve poprvé. Kardinál Rosa Chavez přičítá toto jmenování skutečnosti, že byl spolupracovníkem a přítelem salvadorského mučedníka bl. Oskara Arnulfa Romera. Většina otázek tohoto interview se týkala právě této skutečnosti, a kardinál Rosa označil za hlavní úkol církve v Salvadoru vytvořit novou jakost veřejného života, aby se předcházelo odchodu mladých lidí do zahraničí a upadání do konzumního životního stylu.

„Přes dvacet let jsme měli vládu krajní pravice, která se nezajímala o sociální záležitosti, ani o Romera – říká salvadorský kardinál. Potom došlo ke změně a k vládě se dostala levice. Její počínání však bylo nekonsekventní, a politikové, kteří nejsou konsekventní, páchají mnoho škod, s čímž máme co do činění všude na světě, včetně Salvadoru. Existují sice výjimky, ale jsou to jenom výjimky. Musíme se snažit vzbudit nový politický styl. Je třeba formovat politickou třídu, což je úkol, který jsme si jako pastýři nezadali. Laici nejsou připravováni na působení v laickém světě, nýbrž k v církvi. To je velká chyba, ke které v naší zemi došlo. Myslím, že tento úkol, je nyní třeba začít plnit, protože pokud se to nezmění, nezmění se světské struktury a lidé budou nadále strádat“ – říká salvadorský kardinál Gregorio Rosa Chavez pro italský teologický časopis Il Regno.

(mig)

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26186