Zemřel biskup skryté církve a papežský kaplan Jiří Krpálek

V neděli 6. sprna ve věku 85 let zemřel Mons. Jiří Krpálek, římskokatolický kněz, biskup skryté církve a papežský kaplan, na svém webu o tom informuje brněnské biskupství. Krpálkův pohřeb se uskuteční v sobotu 12. srpna od 10 hodin v kostele sv. Maří Magdalény v Kuřimi a po smutečních obřadech bude uložen do rodinného hrobu v Brně-Řečkovicích.

Jiří Krpálek se narodil 6. září 1931 v Brně. Teologii studoval tajně při zaměstnání a 29. září 1967 tajně přijal v německém Görlitz (Zhořelci) kněžské svěcení z rukou míšeňského biskupa Mons. Gerharda Schaffrana. Poté působil v tajné církvi jako blízký spolupracovník Felixe M. Davídka, který ho 2. března 1973 vysvětil na biskupa. S jeho souhlasem pak uděloval svěcení některým kandidátům kněžství a na základě Davídkova pověření se pokoušel obnovit na Moravě Řád maltézských rytířů, jehož převorem Krpálka jmenoval Vladimír Pícha 16. února 1973.

V roce 1992 byl ustanoven kooperátorem v Brně-Králově Poli a administrátorem excurrendo v Lipůvce, zároveň byl pověřen duchovní službou v nemocnicích. O rok později se stal farářem v Kuřimi, kde působil osmnáct let, současně spravoval i farnost Čebín a opět Lipůvku. V letech 1998–2015 vykonával duchovní službu ve věznicích. V letech 2013–2015 byl duchovním správcem sester dominikánek ve Střelicích u Brna. Dne 6. prosince 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

„Jako katolický kněz děkuji svým bývalým farníkům z Čebína, Lipůvky a zvláště z Kuřimi za jejich obětavost a starost při mé práci o šíření Božího království. A dále děkuji sestrám dominikánkám ze Střelic za jejich obětavost, lásku a péči. Rodičům děkuji za dar víry, sourozencům za jejich lásku a synovci a neteřím vyprošuji největší Boží dar, víru a život v ní. Prosím za odpuštění všechny, jimž jsem snad někdy ublížil. Na shledanou v nebi…,“ napsal Krpálek ve své poslední vůli.

http://christnet.eu/zpravy/28731/zemrel_biskup_skryte_cirkve_a_papezsky…