Kanadskí biskupi proti neetickej ťažbe surovín na úkor chudobných krajín

Kanada 12. augusta – „Nemôžeme akceptovať nemorálne správanie niektorých kanadských banských spoločností, ktoré sa v Latinskej Amerike alebo na iných miestach vo svete využívaním nedostatkov legislatívy vyhýbajú svojej etickej zodpovednosti.“ Aj tieto slová napísal Mons. Douglas Crosby, predseda Konferencie biskupov Kanady, vo svojom liste adresovanom predsedovi kanadskej vlády Justinovi Trudeauovi.

Predseda Konferencie biskupov Kanady chce upozorniť na negatívne dôsledky ťažby nerastného bohatstva v krajinách, kde činnosť nadnárodných spoločností nie je kontrolovaná zákonom. Ich podnikateľské správanie má zlý vplyv tak na životné prostredie ako aj na domorodé obyvateľstvo.

Mons. Crosby vyzýva k väčšej kontrole a žiada, aby sa kanadské spoločnosti, aj keď ťažia mimo územia krajiny riadili zásadami ochrany prírody a rešpektovania ľudských práv na rovnakej úrovni ako to musia robiť na území Kanady. V liste žiada, aby „porušovania zákonov o životnom prostredí a porušovania ľudských práv zo strany kanadských banských spoločností v zahraničí boli posudzované podľa kanadských zákonov.“

-ab-

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/08/12/kanadsk%C3%AD_biskupi_proti_…