Kardinál Biffi o rozdílu mezi pohanským a křesťanským dialogem

Itálie. Dialog a zvláště křesťanské pojetí dialogu je tématem krátké, leč pronikavé promluvy, kterou v roce 1993 pronesl dnes již zesnulý italský kardinál Giacomo Biffi. Je však platná a užitečná stále. Její obrazový i zvukový záznam je zveřejněn na portálu youtube:

„Chtěl bych říci pár slov na téma dialogu, protože podle mého názoru tady existuje velké nedorozumění. Někdy se má za to, že vést dialog znamená dávat za pravdu každému, s kým se mluví. To však není dialog, nýbrž popření dialogu. Abych totiž mohl s někým vést dialog, musím být nejprve sám sebou, tedy předložit svoje mínění. Nezbytným předpokladem dialogu je stvrzení vlastní identity, která se tak může konfrontovat s jinou identitou. Pokud se budeme snažit rušit každou identitu a snažit se rozpustit v nějaké všeobecné mentalitě, nemůže existovat žádný dialog. A to platí v jakékoli oblasti. Pojedu-li do Milána a setkám-li se tam s někým, kdo mi řekne, že je pro AC Milán, a já mu odpovím, že já také, což není pravda, dialog končí. Jsem-li však upřímný a řeknu, že jsem pro Inter, pak můžeme pokračovat v diskusi. Zdá se mi, že je to věc zcela elementární.

A stejně tak není pravda, že stvrzení křesťanské identity a vědomí pravdy, kterou jsme dostali a do níž jsme byli oděni, ruší dialog. Vždyť jaké jsou základy dialogu ve světle víry? Pravé základy dialogu z hlediska víry spočívají v tom, že Ježíš Kristus je archetypem každého člověka. Každý člověk byl zamýšlen v Kristu, což znamená, že ačkoli on sám to neví, je již inchoativním křesťanem a ontologicky očekává, že bude dovršen křesťansky. Je právě načrtnutou ikonou, která si žádá toto dovršení. Potom tedy, potkám-li člověka, který je jakkoli vzdálen od křesťanství, vím, že je obrazem Krista. Vím, že v nitru svého bytí je se mnou zajedno, protože oba dva jsme byli zamýšleni v Kristu. Toto je základ dialogu a proto nikdy neztrácím důvěru k tomu, abych rozmlouval, diskutoval a sdílel se s lidmi.

A potom nezapomínejme, že existuje Duch svatý, který jde kam chce. Vane kam chce. Je jisté, že v církvi je milost, ale nikde není řečeno, že neexistuje mimo její sociologické hranice. A pravda, ať už ji řekne kdokoli, přichází od Ducha svatého, jak říká sv. Tomáš Akvinský. Ale buďme upřímní. Dnes, když chci s někým mluvit, chci nejdřív vědět, na čí straně je, nikoli, co řekl a zda je to pravda. Duch svatý, který působí v každé mysli a každém srdci, mi tedy umožňuje vždycky doufat. A toto je základ dialogu. Pokud však zakládám dialog pouze na vlídnosti, kterou je třeba projevovat, a na tom, že se máme vzájemně chápat a mít se rádi, na tomto irenismu, pak toto je pohanský základ dialogu. Křesťanský základ dialogu je skutečnost, že Kristus je archetypem každého a v každém může působit Duch svatý.“

řekl kardinál Giacomo Biffi v improvizované promluvě 8. října 1993 v Bassano del Grappa. Tento bývalý boloňský arcibiskup zemřel před dvěma roky (13.7.2015).

(mig)

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26235