Kardinál O´Malley: Děti mají přednost, i když je otcem kněz

Boston. „Dar života vyžaduje ochranu a péči za každých okolností. Každé dítě je cenný Boží dar a vyžaduje úctu. Pokud je tedy kněz otcem, je jeho morální povinností zanechat duchovní služby, pečovat jak o dítě, tak o jeho matku, a postarat se o ně“, komentuje bostonský arcibiskup, kardinál Sean O´Malley výsledky šetření, které v polovině srpna (16.8.) publikoval list Boston Globe pod titulem „Děti katolických kněží žijí v utajování a smutku“. Na vypracování výzkumu se mimo jiné podílel Michael Rezendes, jeden z novinářů, kteří před léty se svými kolegy rozjel mediální kampaň kvůli sexuálním deliktům v katolické církvi. Výsledky výzkumu přibližují život četných dětí, které jsou plodem mimomanželských vztahů katolických kněží, a v důsledku toho vyrůstají v opuštěnosti a samotě.

Kardinál O´Malley, který vede Papežskou komisi pro ochranu nezletilých, ve svém stanovisku, publikovaném v témže deníku, poukazuje na „dobro dítěte, které je v těchto případech nejvyšší prioritou“. Jak dodal, jím vedená papežská komise již v loňském roce obdržela dopisy, které se týkají dětí kněží. Po pečlivé úvaze nicméně usoudila, že toto téma přesahuje mandát svěřený Svatým otcem. Posláním Papežské komise pro ochranu nezletilých je totiž prevence sexuálního zneužívání nezletilých v katolické církvi – zejména pak formou zavádění příslušných formačních programů v diecézích a řeholních kongregacích, a proto není oprávněna k řešení takovýchto případů, vysvětlil bostonský arcibiskup. Upřesnil nicméně, že si je vědom závažnosti daných otázek, které hluboce dopadají na životy dětí, matky i širší společenství, a že papežská komise bude o daném tématu Svatému otci referovat se žádostí o další přezkoumání.

(jag)

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26271