V Hradci Králové se křesťané modlili za životní prostředí

„Lesní stezka ke Světovému dni modliteb za péči o Stvoření“ – tak organizátoři nazvali akci, která dnes poprvé v historii probíhala v Hradci Králové. Sekulární řád svatého Františka ji uspořádal u příležitosti dne modliteb za životní prostředí, který tradičně připadá na 1. září.

Římskokatolická církev se k akci připojila v roce 2015 v návaznosti na vydání encykliky Laudato si papeže Františka, která je zaměřena na životní prostředí, na odpovědnost lidí vůči planetě Zemi a životu na ní. Svatý otec se v dokumentu obrací ke každému člověku této planety, nejen ke křesťanům nebo členům katolické církve a vyzývá ke „globální ekologické konverzi“.

V této souvislosti se dnes členové Sekulárního řádu sv. Františka vydali na lesní stezku, aby se v tomto duchu modlili. Akce začala dopoledne mší sv. v Píšti v kostele sv. Jiří. „Odtud jsme šli pěšky asi desetikilometrovou trasu hradeckými lesy po naučné stezce, kterou jsme využili kromě klasických zastavení také k našim vlastním zastavením, ve kterých jsme poutníky seznámili s propojeností křesťanství, františkánství a ekologie. Použili jsme k tomu právě encykliku papeže Františka. Nejenom že jsme četli citáty z této encykliky, ale četli jsme si i vyjádření různých významných osobností, jako například Marky Váchy, nebo Ctirada Pospíšila“, popsal Proglasu jeden z organizátorů, františkánský terciář Martin Weisbauer.

Příští rok chtějí organizátoři akci zopakovat.

Petr Pospíšil

https://zpravy.proglas.cz/ocekavame/v-hradci-kralove-se-krestane-modlil…