Teolog Zulehner: Správnou reakci na migraci ukazuje papež

„Papež František stojí uprostřed této situace a dělá správné věci, jako byla jeho cesta za uprchlíky na Lampedusu nebo Lesbos, a také správné věci říká, jako teď ve svém poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků pro příští rok. Tam jasně sděluje, že v každém z uprchlíků je možné setkání se vzkříšeným Kristem, a že my jako křesťané jsme proto zavázáni primárně nikoli státními dohodami, ale evangeliem," řekl Proglasu rakouský teolog Paul Zulehner v rozhovoru natočeném na českobudějovické konferenci pastorálních teologů o problematice migrace.

"Z evangelia máme také čerpat a vládnoucím lidem předávat odvahu a také je žádat o to, aby neztráceli lidskost, která musí být nejvyšším cílem dobré politiky na křesťanském kontinentu. Myslím, že papež jako ten, kdo zastupuje evangelium, ani nemůže vůbec jednat jinak, než předložit tuto jasnou linii,“ dodal Zulehner, který patřil k hlavním řečníkům budějovického setkání.

Podle metody vidět-posoudit-jednat účastníci hovořili o různých aspektech souvisejících s církevní reakcí na migraci do evropských zemí. Zabývali se například daty zjištěnými při průzkumu mínění mezi křesťany v Česku, Rakousku a na Slovensku, věnovali se charakteristice muslimské komunity v Evropě a s ní souvisejícími mýty ve veřejné debatě, biblickými odkazy k problematice, problémům souvisejícím s přípravou katechumenů muslimského původu na křest. „Lidé mají možná oprávněný, podle mě neoprávněný strach z islamizace Evropy.  Je to trochu zvláštní, protože jsme dlouhou dobu neměli vůbec žádný strach z ateismu, který začal křesťanství v mnoha zemích ničit. Pak se najednou vynoří ateistická kultura s hlasitým křikem, že musíme bránit křesťanskou kulturu před muslimským náboženstvím. Dopouštíme se dalšího zevšeobecnění, když islám jako celek považujeme za nebezpečí. Mohu říci, že ve středověku bylo i křesťanství nebezpečím pro Evropu. Vezměme si třicetiletou válku, která byla válkou křesťanství proti křesťanství. Stejně tak dnes tragickým způsobem probíhá válka islámu s islámem, protože určitá skupina zneužívá svého náboženství k ospravedlnění násilí a brutality.  Jak říkal nedávno zemřelý kardinál Meisner, problémem nejsou věřící muslimové, ale málo věřící křesťané v Evropě,“ podotkl Paul Zulehner.

Na závěr přijali účastníci z jedenácti zemí společné prohlášení, ve kterém vyjadřují přání, aby teologové podle výzvy papeže Františka vnímali události migrace jako znamení času, kterým k lidem promlouvá Bůh, aby křesťané navazovali kontakty s konkrétními osobami hledajícími útočiště v Evropě, a aby se odpovědní lidé v politice, médiích a dalších pozicích ovlivňujících veřejné mínění oprostili od strachu a s ním spojené snížené míry solidarity. „Problém někdy je, že politici někdy namísto malých kroků správným směrem dělají velké kroky špatným směrem. Zde nemá církev jinou možnost než konstatovat, že jde o cestu špatným směrem, a politiky požádat a vyjádřit své přání, aby nezrazovali lidskost,“ poznamenal Paul Zulehner. Vyjádřil se také k obavám z bezpečnostních dopadů migrace: „Je to skutečně nespravedlivá démonizace migrantů jako celku, jako kdyby přicházeli pouze zločinci a teroristé. Toto zevšeobecňování považuji za alibi, abychom se nemuseli migrací zabývat,“ uvedl rakouský teolog a dodal: „Vždycky jde o balanc mezi rozumnou bezpečností a nenarušenou svobodou. Je to otázka náročné politické diskuse a někdy mám dojem, že lidé jsou dnes připraveni k tomu, odbourat některé svobody, o které se po staletí tvrdě bojovalo, pouze kvůli krátkozrakému a strachem ovlivněnému hodnocení odbourávat. To je podle mě velká škoda.“

Celý rozhovor s teologem Paulem Zulehnerem odvysíláme na Radiu Proglas v pátek 22. září 2017 v pořadu Všimli jsme si od 16 hodin (repríza v sobotu 23.9. v 11.05).

Filip Breindl

https://zpravy.proglas.cz/publicistika/teolog-zulehner-spravnou-reakci-…