Byl blahořečen slovenský salesián Titus Zeman

Na zaplněném prostranství u kostela Svaté rodiny v bratislavské čtvrti Petržalka byl dnes blahořečen slovenský salesián Titus Zeman. Zemřel jako mučedník v roce 1969 na následky fyzického a psychického týrání během dlouholetého vězení. Komunistický režim jej odsoudil za to, že pomáhal bohoslovcům a spolubratřím uprchnout ze Slovenska.

Slavnostní liturgii předsedal kardinál Angelo Amato, který se v homilii zamyslel mimo jiné nad charakteristickými rysy salesiánského mučednictví: „Je to především pastorační láska, která vede syny Dona Bosca dát svůj život, aby mladí byli uchráněni od zla každé zvrácené ideologie. Na druhém místě je to modlitba „dej mi duše“ spojená s „ostatní si vezmi“, která pro Dona Bosca i pro Dona Tita znamenala spásu mladých za cenu vlastní svobody a  života. Blahoslavený Titus Zeman se může definovat jako mučedník pro povolání. On miloval své salesiánské a kněžské povolání a toužil, aby i jiní mladí prožívali ve svobodě sen svého zasvěcení se Pánu.“

Během bohoslužby byl přinesen relikviář s ostatky blahoslaveného mučedníka. Má podobu schránky s plastikami, které znázorňují zatknutí Dona Zemana při jeho poslední výpravě. Kardinál Amato v závěru bohoslužby poprosil věřící o modlitbu a prosby na přímluvu blahoslaveného Tita Zemana, aby se mohl uskutečnit zázrak, který je nutný pro prohlášení mučedníka svatým.

Za dar života otce Zemana poděkoval i generální představený Salesiánů Dona Bosca Angel Fernández Artime: „Na této urně čteme: "Dostali jsme život, abychom ho darovali." Toto je také program života našeho spolubratra a toto vyzývá nás zasvěcené a kněze, abychom darovali svůj život povolání. Je to výzva pro nás všechny, kteří máme darovat svůj život pro dobro druhých. Zvu všechny mladé, aby se nalekli, že Bůh se dotýká vašeho srdce. Jak vidíme v životě blahoslaveného Tita Zemana, je to záruka štěstí.“

 

https://zpravy.proglas.cz/ocekavame/byl-blahorecen-slovensky-salesian-t…