Tvít pápeža Františka, 6. októbra 2017

Dbajme o to, aby internet bol pre deti bezpečným a ľudsky prínosným priestorom; aby táto sieť nebola pre nich pascou, ale pomáhala im rásť. (Tvít pápeža Františka, 6. októbra 2017)