Paul M. Zulehner, Anna Hennersperger: Aby církev nebyla bez-radná

Pastorační rady pro dobrou budoucnost farností

 

 

Mnoho žen a mužů nasazuje ve farních pastoračních radách svůj čas, fantazii a síly. Bez nich si nelze představit aktivní život ve farnosti. Co je motivuje k tomuto nasazení a co posiluje jejich spokojenost? Jak může být práce v pastorační radě farnosti atraktivní i pro nové a mladší lidi? Tato široce zaměřená studie zkoumá tyto a další otázky.

V této knize shrnují Paul M. Zulehner a Anna Hennersperger poučné výsledky. Z toho pak autoři vyvozují perspektivy, jak může být posílena pracovní kultura a spokojenost v pastoračních radách farností, aby se dobrovolníci v nich angažovali i nadále s radostí a farnosti