O přínosu k budování hodnot jednají zástupci církví střední Evropy

V Praze dnes začala dvoudenní konference ekumenických pracovníků a vedoucích církevních představitelů zejména z Polska, Maďarska a Česka.

Jednání o budoucnosti Evropy a příspěvku církví k budování společenských hodnot pořádá Konference evropských církví a Ekumenická rada církví v České republice. Jedná se o součást regionální přípravy na valné shromáždění zmíněné evropské společnosti, jehož hlavním tématem bude vztah církví k hodnotám Evropy.

„Pro církve v Evropě je klíčové, aby se nestahovaly do soukromé sféry, ale aby se aktivně účastnily společenské debaty o hodnotách a směřování celého evropského společenství,“ uvedl generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.

https://zpravy.proglas.cz/ocekavame/o-prinosu-k-budovani-hodnot-jednaji…