Jiří Hanuš a kol. Jak mohou přežít hodnoty?

Sborník z konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury ve spolupráci se Senátem PČR v listopadu 2016, která se věnovala dnes tolik diskutovanému tématu hodnot. Základní ideou setkání bylo představit hodnoty zejména v jejich vazbě na instituce, které je chrání, udržují a předávají dál. Kniha proto obsahuje příspěvky věnované jak veřejnému a politickému rozměru hodnot, tak i jednotlivým nositelům hodnot, jakými jsou například rodina, skautské hnutí, univerzita nebo zahraniční diaspora. Stranou nezůstala ani otázka po vztahu mezi hodnotami a křesťanskou etikou a spiritualitou.

 

Autoři:

Pavel Ambros

Stanislav Balík

Tomáš Grulich

Dana Hamplová

Jiří Hanuš

Vít Hloušek

Roman Joch

Tomáš Machula

Helena Machulová

Libor Ovečka

https://www.cdk.cz/knihy/quaestiones-quodlibetales/jak-mohou-prezit-hod…