Svätý Otec pozýva v decembri k modlitbe za docenenie úlohy seniorov

Vatikán 4. decembra – V Apoštoláte modlitby posledného mesiaca v roku upriamuje Svätý Otec pozornosť na ľudí vo vyššom veku a na ich úlohu v rodine. Všetkých pozýva k modlitbe týmito slovami všeobecného úmyslu:

Za ľudí vo vyššom veku, aby - podporovaní rodinami a kresťanskými spoločenstvami - svojou múdrosťou a skúsenosťou spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií.“

Tejto téme sa venuje aj krátke videoposolstvo pápeža Františka, ktorý v rodnej španielčine hovorí:

„Národ, ktorý sa nestará o starých ľudí a nespráva sa k nim dobre, je národ, ktorý nemá budúcnosť.

Starí ľudia majú životnú múdrosť. Im bolo zverené odovzdávať životnú skúsenosť, dejiny rodiny, spoločenstva, národa.

Nezabúdajme na našich seniorov, aby podporovaní rodinami a inštitúciami spolupracovali svojou múdrosťou a skúsenosťou na výchove nových generácií.“

Úmysel slovenských biskupov na mesiac december znie: „Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.“ -ab-

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/04/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_poz%C3%…