V diecézi vznikne nová pastorační rada

Počínaje první nedělí adventní 3. prosince 2017 jmenuje otec biskup Mons. Tomáš Holub novou Diecézní pastorační radu.

V novém funkčním období je Diecézní pastorační rada složena z následujících členů, kteří zastupují vedení diecéze a různá území diecéze:

Mons. Tomáš Holub, diecézní biskup

P. ThLic. Krzysztof Dędek, generální vikář

P. Dr. Jiří Majkov, generální vikář pro vikariáty Karlovarkého kraje

Ing. Mgr. Jindřich Fencl, jáhen, vedoucí pastoračního oddělení

P. Vladimír Müller, Karlovy Vary – Stará Role

P. Petr Hruška, ThD., STL, Cheb

Mgr. Ivana Čamková, Cheb

Mgr. Jana Černá, Plzeň

Ing. Josef Kaše, Chotíkov

Marek Lev, Rokycany

Josef Dědina, Dis. Domažlice

Mgr. Lukáš Kopecký, Klatovy

Diecézní pastorační rada je poradním orgánem biskupa, jejíž cílem je společné a systematické uvažování o dlouhodobějších cílech pastorace v oblasti celé diecéze a hledání způsobů, jak těchto cílů dosáhnout.

http://www.bip.cz/v-diecezi-vznikne-nova-pastoracni-rada/#.WiGH90bLnG8…