Rada kardinálov skúmala stav reformy: Vatikán spustí nový spravodajský portál

Vatikán 13. decembra – Už o niekoľko dní spustí Vatikán nový spravodajský portál, zatiaľ vo verzii Beta. Čerstvú informáciu zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice po skončení trojdňového stretnutia Rady kardinálov C9. Zasadnutia, na ktorých sa zúčastňoval aj Svätý Otec, „sa znovu venovali reflexii nad Kúriou ako nástrojom evanjelizácie a služby pre pápeža a pre miestne cirkvi“, uvádza sa v tlačovej správe.

V poradí 22. stretnutie C9, tentoraz bez austrálskeho kardinála Pella, sa však zaoberalo širším spektrom tém. Bola to najmä analýza štyroch dikastérií, ktoré majú v Rímskej kúrii dlhšiu tradíciu: Kongregácie pre klérus, Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Kongregácie pre katolícku výchovu a Pápežskej rady pre kultúru.

Predstavili sa aj tri mladé dikastériá so svojou činnosťou, ktorá sa ešte len dolaďuje: Dikastérium pre laikov, rodinu a život, Komunikačný sekretariát a Sekcia pre migrantov a utečencov, ktorá je súčasťou Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Hovorca Svätej stolice Greg Burke pri tlačovej konferencii priblížil niektoré charakteristiky pokračujúcej práce na reforme Rímskej kúrie:

„Pre Svätého Otca reforma nie je iba štruktúra, netýka sa iba samotných dokumentov, ale aj vytvorenia istej mentality, ducha. (...) Myslím si, že pápež už dlhú dobu chce, aby Svätá stolica bola zameraná na službu a aby ľudia, ktorí v nej pracujú, poskytovali službu.“

Kard. Kevin Farrell ako prefekt prezentoval proces budovania štruktúr Dikastéria pre laikov, rodinu a život, ktoré má za sebou 15 mesiacov činnosti. Osobitnú pozornosť venoval vzťahu tohto úradu voči mladým.  

Prefekt Sekretariátu pre komunikáciu Mons. Dario Edoardo Viganò referoval o aktuálnom stave reformy mediálneho sektora Svätej stolice. Svätému Otcovi a Rade kardinálov prezentoval nový vizuál multimediálnej produkcie a spravodajského portálu s novými grafickými logami. Ich základnou ideou je podľa jeho slov „jednota v rozličnosti“. Nový spravodajský portál uzrie svetlo sveta už o niekoľko dní, keď ho Vatikán spustí najprv v pracovnej verzii Beta. Presný dátum spustenia zatiaľ nebol oficiálne publikovaný.

Od nového roka sa do Komunikačného sekretariátu Svätej stolice začlení aj sektor tlače s denníkom L´Osservatore Romano a Fotografickou službou. Momentálne tvoria jeho jadro elektronické médiá, najmä Vatikánsky rozhlas, Vatikánske televízne centrum a ďalšie zložky.

O stave reformy vatikánskych médií, s ktorým sa oboznámili kardináli C9 vatikánsky hovorca povedal:

„Mons. Viganò hovoril zoširoka s kardinálmi o vykonaných krokoch. Niektoré sú významné a nové. Kardináli videli nový portál, videli nové logá. Takže, bezpochyby vstupujeme do záverečnej fázy. Mnoho sa urobilo, ešte je tu veľa práce, vec ešte nie je skončená.“  

Činnosť Sekcie pre migrantov a utečencov predstavili jej dvaja podsekretári P. Micheal Czerny SJP. Fabio Baggio CC. Úlohou sekcie je „pomáhať miestnym cirkvám pri plánovaní a realizácii účinnej a adekvátnej pastoračnej odpovede na výzvy súčasného sveta, týkajúce sa migrantov, utečencov a obetí obchodovania s ľuďmi.“ Pracovný tím zhromažďuje informácie o migrácii priamo zo základňovej úrovne, organizuje kampane cez sociálne médiá a vydáva dokumenty, ako napr. „20 akčných bodov“ týkajúcich sa pripravovaných širokospektrálnych medzinárodných zmlúv, tzv. Globálnych kompaktov o migrantoch a utečencoch, očakávaných v roku 2018.

Najbližšie sa Rada kardinálov stretne v Ríme 26. – 28. februára 2018. -jb-

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/13/rada_kardin%C3%A1lov_sk%C3%B…