Papež: Sdílíme kolektivní odpovědnost za výchovu mládeže k dialogu, smíření a spolupráci

Vatikán. Jemenská republika, Nový Zéland, Svazijské království, Ázerbájdžánská republika, Čadská republika, Lichtenštejnské knížectví a Indická republika – tyto země se značně odlišují svými dějinami i kulturními a náboženskými tradicemi, poznamenal papež František při dnešní audienci pro nové velvyslance jmenovaných států akreditované u Svatého stolce. Římský biskup této skutečnosti využil k poukazu na kladnou a konstruktivní roli, kterou zmíněná rozdílnost sehrává v „symfonii národů“ i při řešení globálních problémů od ohrožení životního prostředí po nebezpečí, vycházející z násilných fundamentalistických ideologií a regionálních konfliktů, kde často figurují protikladné zájmy a hodnoty.

“Je totiž důležité připomenout, že rozdílnost v rámci lidské rodiny není sama o sobě příčinou problémů, které se staví do cesty mírovému soužití. Odstředivé síly, které usilují o rozkol mezi národy, nelze hledat v rozdílnosti, nýbrž ve ztroskotání dialogu a porozumění jako nejúčinnějších nástrojů reakce na existující výzvy.“

Úsilím o dialog a spolupráci by se měla vyznačovat každá instituce mezinárodního společenství, stejně jako instituce na národní a lokální úrovni, protože všechny jsou pověřeny hledáním obecného dobra, zdůraznil dále papež. Tyto postoje nicméně nelze považovat za samozřejmé a každá nová generace se musí učit taktnímu diplomatickému umění a namáhavé práci budování národa.

“Sdílíme kolektivní odpovědnost za výchovu mladých lidí k těmto důležitým principům, které podpírají sociální řád. Pokud toto cenné dědictví předáme svým dětem a vnukům, nejenom zajistíme mírovou a blahobytnou budoucnost, nýbrž také vyhovíme nárokům mezigenerační spravedlnosti a onoho všestranného lidského rozvoje, na který má právo každý muž, žena i dítě.

Řekl Petrův nástupce velvyslancům sedmi států, kteří mu dnes předali pověřovací listiny.

(jag)

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=26868