Římskokatolická církev začíná s opravou části Sázavského kláštera

Jaroslav MAREŠ, moderátor

Římskokatolická církev začíná s opravou části Sázavského kláštera. Ta jí byla v restitucích vrácena v roce 2016. Na opravu kostela, fary a gotického torza kostela s věží získala církev dotace 120 milionů korun. Kostel čeká odvlhčení, oprava střechy, varhan a vybudování Galerie sv. Prokopa. Nejvíc peněz ale podle sázavského faráře Radima Cigánka pohltí pozůstatek gotického torza.

 

Radim CIGÁNEK, sázavský farář

To gotické torzo je vlastně nedostavěný velký trojlodní gotický kostel. Projde celkovou rekonstrukcí, konzervací a restaurováním. Asi výraznou část, asi možná více než polovinu prostředků spolyká právě oprava toho gotického torza.

ČRo - Středočeský kraj ,   6.2.2018