Kardinál Stella: Služba stálych diakonov vyjadruje Cirkev vychádzajúcu von

Vatikán/Taliansko 7. marca – Služba stáleho diakona má charakter prahového kontaktu s ľuďmi, vďaka čomu má významný evanjelizačný potenciál. V tomto duchu hovoril prefekt Kongregácie pre klérus kardinál Beniamino Stella pri formačnom stretnutí so stálymi diakonmi talianskeho regiónu Kampánia 3. marca v Pompejach. Pripomenul, že diakon významne prispieva k plneniu úlohy Cirkvi „vychádzať von k ľuďom“, ktorú často zdôrazňuje pápež František.

Identita, formácia a poslanie trvalého diakona – do týchto troch hlavných tém zhrnul príspevok kardinála Stellu vatikánsky denník L´Osservatore Romano. Pri téme identita kardinál Stella zdôraznil potrebu upustiť od predstavy, že diakoni sú „napol kňazi a napol laici“. Citoval dokument vypracovaný Medzinárodnou teologickou komisiou z roku 2002, že trvalý diakonát je „prahové ministérium“.

Znamená to „službu Evanjeliu a Božiemu kráľovstvu v tých cirkevných a existenčných situáciách a okolnostiach,“ v ktorých diakon môže byť prítomný „sústavnejšie a efektívnejšie než kňaz, ktorého pastoračná služba je širšia a nutne zahŕňa viac vecí“. Toto usmernenie pomáha pochopiť, že identita diakona sa nachádza „medzi ohlasovaním Slova a službou lásky, kam samozrejme v prvom rade zapadá aj služba pri Pánovom stole.“

Pri otázke formácie stálych diakonov, ktorá okrem ľudskej stránky zahŕňa aj duchovnú, doktrinálnu a pastoračnú,  prefekt Kongregácie pre klérus skonštatoval, že hoci je pravdou, že pre trvalých diakonov neexistujú „semináre“ alebo „zadefinované štruktúry“, „každá diecéza sa musí zamýšľať nad primeraným formačným plánom pre budúcich diakonov“.

V závere kardinál Beniamino Stella zdôraznil, že pôsobenie trvalého diakona sa nemá ohraničiť len na liturgickú oblasť. Oblasti jeho poslania sú totiž viaceré: služba pri svätej omši, charitatívne diela, ako aj „prvotná evanjelizácia s krstnými náukami a pripravenosť k službe apoštola, vyslaného k cirkvám.“ Službu diakona je dobré vnímať v misionárskom dynamizme «vychádzajúcej cirkvi», uviedol kardinál Stella. -ab-

 

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/03/07/kardin%C3%A1l_stella_slu%C5%…