Projekty obnovy kulturního dědictví v litoměřické diecézi

V litoměřické diecézi probíhá velké množství oprav kulturního dědictví České republiky. Aktuální projekty obnovy se nacházejí v připojeném přehledu. (Stav k 31. prosinci 2019)

KRUŠNOHORSKÝ VIKARIÁT

Klášterec nad Ohří – provedena výměna dalších oken farní budovy, dokončena náročná obnova varhan kostela Nejsvětější trojice Vilémov – provedena úvodní I. etapa statického zajištění kostela sv. Mikuláše Kadaň – dokončena obnova střechy klášterního kostela Čtrnácti svatých pomocníků, pokračovaly restaurátorské práce v interiéru Přečáply – provedena obnova fasády věže kostela sv. Matouše Údlice – provedena obnova fasády celého kostela, a obnova oken a žaluzií Vtelno – dokončena obnova střechy kostela Povýšení sv. Kříže (probíhala 2015–2019) České Zlatníky – dokončena III. etapa obnovy střechy kostela sv. Jiří Hora sv. Kateřiny – provedena II. etapa obnovy stropních trámů kostela sv. Kateřiny Litvínov – dokončena IV. a V. etapa obnovy střechy farní budovy Horní Jiřetín – provedena obnova dalších původních oken a náhrada části oken novými v kostele Nanebevzetí Panny Marie, obnovena trojice obrazů z cyklu křížové cesty kostela Otvice – obnoveny vikýře kostela sv. Barbory, proveden hromosvod na kostele

LOUNSKÝ VIKARIÁT

Libčeves – dokončena obnova střechy kostela Stětí sv. Jana Křtitele Pochvalov – provedena I. etapa statického zajištění kostela sv. Prokopa Vinařice – dokončena obnova fasády lodi kostela sv. Jiljí a nátěr obou věží Počedělice – dokončena obnova věže kostela sv. Havla a části střechy kostela Raná – provedena I. etapa veledůležité akce statického zajištění kostela Všech svatých Bitozeves – dokončena I. etapa obnovy střechy kostela sv. Michaela Archanděla Nehasice – dokončena II. etapa obnovy střechy kostela Narození Panny Marie Postoloprty – dokončena I. etapa obnovy střechy farní stodoly Minice – proběhla I. etapa restaurování interiéru – presbytáře kostela sv. Martina Dobříčany – proběhla obnova báně a fasády průčelí kostela Narození Panny Marie Nečemice – proběhla obnova schodiště před kostelem sv. Bartoloměje Siřem – proběhla II. etapa obnovy střechy a I. etapa obnovy fasády kostela Liběšice u Žatce – dokončeno statické zajištění kostela, obnoveno schodiště při věži kostela sv. Martina a Navštívení Panny Marie Libořice – obnovena další část oken kostela Nanebevzetí Panny Marie Soběchleby – provedena I. etapa obnovy střechy kostela sv. Jiří Vroutek – proběhla I. etapa obnovy střechy kostela sv. Jana Křtitele Široké Třebčice – dokončena obnova interiéru kostela Povýšení sv. Kříže Libědice – proběhla obnova sanktusové věže kostela sv. Víta Podbořany – provedeno ústřední vytápění farní budovy Kryry – provedena další etapa obnovy kostela Narození Panny Marie

TEPLICKÝ VIKARIÁT

Bohosudov – dokončena obnova fasády jižní věže, chystá se výměna střešní krytiny baziliky Panny Marie Bolestné Mariánské Radčice – dokončena další etapa restaurátorských prací v ambitech kostela Panny Marie Bolestné Duchcov – provedena I. etapa obnovy střechy kostela Zvěstování Panny Marie Novosedlice – provedena další etapa obnovy střechy a krovu kostela sv. Valentina Rtyně – provedena další etapa obnovy střechy kostela sv. Martina

LITOMĚŘICKÝ VIKARIÁT

Chcebuz – dokončena dlouholetá obnova střechy kostela sv. Petra a Pavla a obnova sanktusové věže Rohatce – pokračovala obnova interiéru kaple Všech svatých Milešov – pokračovala obnova průčelí kostela sv. Antonína Paduánského Černěves – provedena obnova interiéru kostela sv. Prokopa Křesín – dokončena obnova ohradní zdi kolem kostela sv. Václava Záhořany – provedena I. etapa obnovy areálu kostela Nejsvětější trojice se zvonicí Lovosice – dokončena obnova střechy kostela sv. Václava

DĚČÍNSKÝ VIKARIÁT

Bělá u Děčína – dokončen restaurování předposlední vitráže v kostele sv. Františka Xaverského Rozbělesy – obnoven štít v průčelí kostela sv. Václava s kamenickou výzdobou Benešov nad Ploučnicí – provedena I. etapa obnovy krovu věže kostela Narození Panny Marie Verneřice – pokračovala obnova interiéru kostela sv. Anny, obnovena fasáda věže Jetřichovice – provedena I. etapa obnovy střechy farní budovy Arnoltice – provedeno stažení trhlin na presbytáři, provedena obnova fasády presbytáře – I. etapa – kostela Nanebevzetí Panny Marie Rumburk – obnovena boční střecha kostela sv. Vavřince

ČESKOLIPSKÝ VIKARIÁT

Deštná – dokončena obnova střechy sakristie kostela sv. Václava Stráž pod Ralskem – provedena II. etapa obnovy fasády kostela sv. Zikmunda Mimoň – dokončena obnova střechy farní budovy Brniště – probíhá další etapa obnovy stropu kostela sv. Mikuláše Kunratice u Cvikova – dokončena obnova střechy kostela Povýšení sv. Kříže Cvikov – provedena další etapa obnovy oltáře v kostele sv. Alžběty Uherské Zákupy – dokončena IV. etapa obnovy kostela sv. Fabiána a Šebestiána Brenná – proběhla další etapa obnovy ohradní a opěrné zdi kolem kostela sv. Jana Křtitele Petrovice – dokončena obnova vnějšího pláště kostela Nejsvětější trojice Chlum – provedena I. etapa obnovy fasády kostela sv. Jiří Volfartice – provedena obnova další části střechy kostela sv. Petra a Pavla Kvítkov – proběhla II. etapa obnovy výmalby kostela sv. Jakuba Většího Mařenice – proběhla obnova části dlažby a vybudování odvětrávacích kanálů kolem kostela sv. Marie Magdaleny

LIBERECKÝ VIKARIÁT

Zdislava – dokončena obnova střechy kostela sv. Jana Křtitele Dolní Oldříš – proběhla oprava části krovu a střechy kostela sv. Martina Jablonec nad Nisou – dokončeno sportovní hřiště u budovy školy, provedena výměna oplocení při hřišti Janov na Nisou – provedeno základní zajištění problematické opěrné zdi při kostele sv. Jana Křtitele Polubný – kostel Narození sv. Jana Křtitele – proběhla výměna elektroinstalace Liberec – provedeny parkové úpravy při kostele Povýšení sv. Kříže Rynoltice – provedena obnova oken a okenic na kostele sv. Barbory

MLADOBOLESLAVSKÝ VIKARIÁT

Bošín – dokončena obnova střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie Řepín – dokončena dlouholetá obnova fasády kostela Panny Marie Vítězné Čečelice – proběhla další etapa obnovy fasády kostela sv. Havla Mělník – dokončena další etapa obnovy střechy kostela sv. Petra a Pavla Mšeno – proběhla III. etapa obnovy fasády kostela sv. Martina Bezděz – dokončena další etapa obnovy střechy farní budovy Bořejov – proběhla obnova části střechy farní budovy Rejšice – dokončena obnova další části střechy kostela sv. Jana Nepomuckého Horní Slivno – obnoveno několik oken a dveře kostela sv. Martina Dolní Slivno – obnoven další úsek fasády kostela sv. Františka Serafínského Luštěnice – provedena další etapa obnovy střechy kostela sv. Martina Kováň – provedena další etapa obnovy střechy kostela sv. Františka Serafínského Březno – provedena další etapa dlouhodobé obnovy kostela sv. Václava Jabkenice – provedena I. etapa obnovy střechy zvonice při kostele

TURNOVSKÝ VIKARIÁT

Řitonice – byla dokončena obnova střechy kostela sv. Štěpána, zbývá obnovit sanktusovou věžičku Březina – dokončena II. etapa obnovy střechy a krovu kostela sv. Vavřince Loukov u Mnichova Hradiště – proběhla I. etapa kamenické obnova hrobky při kostele Nejsvětější trojice Kněžmost – proběhla II. etapa obnovy fasády kostela sv. Františka Serafínského Klášter Hradiště nad Jizerou – proběhla IV. etapa obnovy fasády kostela Narození Panny Marie Krásná – proběhla obnova interiéru kostela sv. Josefa Psinice – dokončena obnova zvonice při kostele sv. Jiří Zlatá Olešnice – provedena II. etapa odvlhčení kostela sv. Martina Kromě těchto projektů probíhají další významné opravy v rámci programu IROP - poutní areál v Horní Polici a klášter Osek.

Zdroj informací: stavební oddělení Biskupství litoměřického, vedoucí stavebního oddělení Tomáš Buřt

Milena Davídková 29.ledna 2020

https://www.dltm.cz/projekty-obnovy-kulturniho-dedictvi-v-litomericke-d…