Průběžné výstupy synodních skupinek v plzeňské diecézi

Po zahájení diecézní části biskupské synody v říjnu tohoto roku a setkání farních koordinátorů na začátku listopadu se začaly ve farnostech scházet synodní skupinky. Na mnohých místech tomu předcházela informační, tzv. nultá, setkání, kde byli farníci seznamováni s cílem a průběhem synody v plzeňské diecézi.

Na konci tohoto článku najdete soubory s prvními zápisy ze synodních skupinek, které se nám postupně scházejí. Průběžně je budeme doplňovat. Z těchto zápisů vznikne na jaře 2022 diecézní souhrn o maximální délce deseti stránek. Jeho vytvoření je úkolem diecézních koordinátorů synody a diecézní pastorační rady.

Legenda k názvosloví jednotlivých souborů:

Formát názvu souboru: RRMMDDfarnostX

kde prvních 6 písmen představuje datum

X je číslo prohlubující oblasti*

písmeno Z = základní otázka

písmeno N = nulté setkání

Příklad: 211206RokycanyZ nebo 220101Blovice2 *

Seznam prohlubujících oblastí

1. Společníci cesty

2. Naslouchat

3. Ujmout se slova

4. Slavit společně

5. Sdílet odpovědnost

6. Vést dialog

7. Ekumenismus cesty

8. Autorita a spoluúčast

9. Rozlišovat a rozhodovat 10.

Synodální formace

Detailně popsané jednotlivé oblasti najdete zde.

Soubory ke stažení

211106Litice5.pdf velikost: 25 KB

211106Litice8.docx velikost: 13 KB

211121Ostrov1.docx velikost: 14 KB

211121ŠvihovZ.docx velikost: 13 KB

211123Stříbro6_7.doc velikost: 15 KB

211126Login_2Z.pdf velikost: 62 KB

211126LoginZ.docx velikost: 5 KB

211128Švihov2.docx velikost: 14 KB

211120ŠvihovZ.docx velikost: 15 KB

211116ŠvihovZ.docx velikost: 15 KB

211110DobřanyZ.docx velikost: 13 KB

211106LiticeX.docx velikost: 13 KB

211106LiticeXY.docx velikost: 12 KB

https://www.bip.cz/cs/novinky/2021-12-prubezne-vystupy-synodnich-skupin…