Svatá Marta – chvála hospodyně a rodinného krbu

Itálie. „Marta z Betánie je vzorem domáckého přijetí a pevné víry. Její pohostinnost vůči Ježíši poukazuje na důležitost domova, vnímaného jako rodinný krb, o který je nutné pečovat. Odkazuje tak na ústřední postavení rodiny, což je navýsost důležité“, uvedl pro italský deník Avvenire o. Giorgio Mariotti, (29.7.2017) farář umbrijského Astucci, který dnes udělil zvláštní požehnání ženám, které vytvářejí zázemí manželovi, dětem a stárnoucím rodičům.

Carlo Carretto

CARLO CARRETTO o sobě píše v knize Hledal jsem a nalezl jsem:

„Má dlouholetá zkušenost s mladými mi odhalila, že krize víry u nich probíhá ve dvou fázích. Během té první si ze všech vyobrazení, která nám zanechala minulost, poskládají svůj vlastní obraz Boha, jako kdyby tato vyobrazení představovala jeho skutečnou podobu. Ve druhé fázi pak tento obraz zuřivě přeškrtají, protože jejich mentalitě, jež dospěla a stala se vědeckou, začne se zdát zastaralý a nepřijatelný.

Stalo se to i mně.

Papež podpořil argentinskou řeholnici věnující se transsexuálním osobám

Argentina/ Vatikán. Papež vyjádřil uznání a podporu řeholnici věnující se osobám označovaným termínem transsexuálové. Těmto lidem se věnuje argentinská sestra Monika Astorgová, bosá karmelitánka z kláštera v Neuquén ve střední Argentině. „Ty i tvůj klášter jste blízké mému srdci, stejně jako lidé, s nimiž pracuješ“ – sdělil soukromě Svatý otec mailem adresovaným této řeholnici. Učinil tak poté, co se dozvěděl, o plánu sestry Moniky nechat postavit 15 bytů pro transsexuální osoby a otevřít pro ně domov důchodců.

Akceptace rozpočtové kultury je prvním výsledkem finanční reformy

Vatikán. Papežem Františkem zahájená a neustále podporovaná ekonomicko-finanční reforma Svatého stolce a městského státu Vatikán přináší výsledky. Prvním z nich je „akceptace rozpočtové kultury“ – říká mons. Luigi Misto, kterého papež jmenoval dočasným koordinátorem vatikánského Ekonomického sekretariátu během dovolené, kterou si vzal prefekt, kardinál Georg Pell, aby se mohl v Austrálii osobně hájit před soudem, který mu klade za vinu účast na sexuálních deliktech.

Římskokatolická církev dostává miliardy: Na co?

V uplynulých dnech se v českých médiích objevila zpráva čerpající z údajů státního závěrečného účtu, ze které plyne, že česká římskokatolická církev dostává od státu několik miliard korun ročně a že příspěvky od státu se postupně snižují. Jak se peníze rozdělují, jak se peníze využívají? Ukážeme několik příkladů.

Zuřil jsem: Taková nula a modlí se za mě

Křesťany mlaťte hlava nehlava!

Jedna věřící žena vykřikla: „Proč to děláte?“ Byl to bolestný výkřik, vyvěrající z hloubi nitra. Vladimír, boxer z našeho "týmu", se rozzuřil ještě víc a vší silou ji udeřil do tváře. Tento profesionální, dobře mířený úder, by byl složil každého muže, tím spíš křehkou, malou ženu. S krvácející tváří se sesunula na zem.