Památkářské minimum pro každého – úvodní přednáška v Klubu Za starou Prahu

Národní památkový ústav. V pondělí 5.5.2008 odpoledne se uskutečnila první z volného cyklu přednášek věnovaných památkové péči – teorii i praxi –, který v románské síni Juditiny věže Karlova mostu začal pořádat Klub Za starou Prahu ve spolupráci s redakcí časopisu Zprávy památkové péče, vydávaného ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu. Vhodně zvolené úvodní téma Proč vznikl kult památek a jak se rodila jeho teorie brilantně přednesl doc.

Benedikt XVI. k Papežské akademii sociálních věd

Vatikán. „Křesťané by neměli oddělovat úsilí o mír a spravedlnost od hlásání evangelia“ – zdůraznil dnes Benedikt XVI. ve své promluvě ke členům Papežské akademie sociálních věd, jejíž plenární zasedání se koná od 2. do 6.května ve Vatikánu na téma „Jak mohou solidarita a subsidiarita společně usilovat o obecné dobro“.

Polská církev bojuje proti kněžím, kteří opisují kázání

Nové přikázání pro polské kněží by mohlo znít Neopíšeš. Římskokatolická církev v sousední zemi totiž zveřejnila novou směrnici, v níž duchovním radí, jak se při tvorbě kázání inspirovat už zveřejněnými texty jiných kněží a zároveň neporušovat zákon tím, že z nich budou doslova opisovat celé pasáže. Píše o tom agentura AP.

Publikace s názvem Opisovat nebo neopisovat? je pokusem, jak stanovit určitá pravidla v době, kdy krádeže textů cizích kázání doslova bují. Epidemie opisování přitom nezasáhla jen duchovní v Polsku, ale i v ostatních zemích, například ve Spojených státech.

16. Víkend setkání a informací - Schmochtitz 2008

Další tzv. Víkend informací a setkání, které pravidelně organizuje sdružení Ackermann-Gemeinde v prostředí Domu biskupa Benna ve Schmochtitz nedaleko Bautzenu proběhl tentokrát první víkend po velikonocích.

Tyto víkendové semináře, které slouží především k setkání a rozhovorech o možnostech zlepšení vztahů mezi našimi dvěma národy (Čechy a Němci) zde mají již patnáctiletou tradici.

Letošní víkend byl zaměřen na rozhovory o nutnosti a možnostech smíření a porozumění mezi národy, neboť víme, že na straně české i německé stále panují značné rozpory o dějinných událostech i příčinách odsunu po 2. světové válce.