Cesty hraniční jsou cesty smíření (pouť 2006)

Předposlední červencový víkend se v Krušných horách uskutečnilo česko -německé poutní setkání, jehož hlavním tématem bylo smíření obou národů. Pouť, která vedla podél česko-německých hranic střídavě po jedné či druhé straně zorganizovala a vedla farářka evangelické obce v Deutscheinsiedelu Dorothea Recknagel ve spolupráci s evangelickým farářem z Mostu Petrem Špirkem.

Ekumenické česko-německé setkání

Svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) 2. února 2006 jsme v naší farnosti prožili spolu se sestrami a bratry z evangelické církve z Annabergu i Mostu. V 16 hodin odpoledne se v kostele sv. Václava konala společná ekumenická česko-německá bohoslužba, společně jsme oslavili tento významný svátek církevního roku. Němečtí hosté doprovodili bohoslužbu sborovým zpěvem a varhanní hudbou, společně jsme pronášeli prosby, vyznání víry i Modlitbu Páně.