Mostecký chrámový sbor se podílel na obnovené premiéře oratoria Jan Hus v saském městě Thum


Chrámový sbor Cantores Sancti Venceslai se jako jeden ze čtyř sborů zúčastnil unikátního projektu - světové obnovené premiéry oratoria Jan Hus od téměř zapomenutého německého skladatele Carla Loewea (1796 - 1869). Skladba byla uvedena v neděli 30. října 2005 v 17.00 v kostele sv. Anny v saském městě Thum.

Z listu biskupa Duky věřícím Litoměřické diecéze:


Naděje, kterou znamenala konsekrace otce biskupa Pavla, byla však oslabena jeho nemocí.

...

Po velmi důkladném a dlouhém zvažování přistoupil Svatý otec ke svému kroku. Ze strany apoštolské nunciatury předtím proběhly konzultace s biskupy, kněžími i některými laiky a odbornou částí veřejnosti. Bylo i mojí povinností ve svědomí informovat o stavu diecéze.

....