P. Jaroslav Knespl

Jaroslav Knespl se narodil 9.12. 1916 v obci Újezdec v okrese Mladá Boleslav. Na sklonku třicátých let vstoupil do semináře a 29.6. 1941 byl v Praze vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm bylo kaplanské místo v Libáni u Jičína. Jako kaplan pak sloužil ve Mšeně u Mělníka a r. 1943 byl jmenován administrátorem v Cítolibech u Loun. Ve funkci administrátora vystřídal farnosti Údlice, Jirkov, Chomutov, Liberec a Lovosice.

P. Václav Truxa

 

Václav Truxa se narodil v Mostě 22.12.1919. Navštěvoval českou obecnou školu, která se nacházela v prostorách komendy Křížovníků, od roku 1930 studoval na československém reformním reálném gymnáziu v Mostě, kde 28.5.1938 maturoval. Jeho duchovní život byl úzce svázaný s řádem Křížovníků s červenou hvězdou. Do tohoto rytířského řádu vstoupil 15.9.1938 a krátce poté započal řádový noviciát.

P. Rudolf Čapek

 

Rudolf Čapek se narodil 20.1.1865 v Havlíčkově, dříve Německém Brodě. Jako devatenáctiletý vstoupil r. 1884 do rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, u kterého 25.10.1888 vykonal slavné řádové sliby. Po ukončení studií byl 6.4.1889 vysvěcen na kněze. Nastoupil jako kaplan v Kynšperku nad Ohří, zároveň působil v Rybářích jako katecheta. Poté byl jmenován farářem nejprve v Řevnicích, později na Chlumu sv. Máří.