Spolek pro záchranu kostela v Horním Ročově - NNO a lt diecéze č.5