Skrývají vlastní slabost ... pod tvrdost své autority

Někteří z těch, kdo se dostanou k moci, projevují navenek nadřazenost vyplývající z jejich sebeuspokojení. Přesně tak se chovají falešní proroci, kteří se vmísili do Božího lidu, a proto jsou nehodní toho, co vyznávají. Takoví lidé bývají neprávem nazýváni učedníky a mistry zbožnosti. Snaží se očišťovat druhé předtím, než očistili sebe. Právě tihle lidé končí tím, že znetvořují samu zbožnost. Jejich chování rozhodně nesvědčí o tom, že jim patří ona důstojnost, kterou se chlubí, ale naopak, jim svěřená důstojnost má vést lidi k přesvědčení, že jednají jako Kristovi učedníci.

Kardinál Stella: Služba stálych diakonov vyjadruje Cirkev vychádzajúcu von

Vatikán/Taliansko 7. marca – Služba stáleho diakona má charakter prahového kontaktu s ľuďmi, vďaka čomu má významný evanjelizačný potenciál. V tomto duchu hovoril prefekt Kongregácie pre klérus kardinál Beniamino Stella pri formačnom stretnutí so stálymi diakonmi talianskeho regiónu Kampánia 3. marca v Pompejach. Pripomenul, že diakon významne prispieva k plneniu úlohy Cirkvi „vychádzať von k ľuďom“, ktorú často zdôrazňuje pápež František.

Vlasta Černá: V 17 ji zavřeli, STB na ní nastražila past

V pouhých sedmnácti letech pomáhala Vlasta ukrývat neprávem odsouzeného kněze Felixe Maria Davídka, kterému se podařilo po zatčení uniknout. S knězem a dalším studentem se pak v září 1950 pokusila na jižní Moravě přejít hranice do Rakouska. Muž, který jim přes hranice pomáhal, byl ale příslušník StB, který v rámci akce Kameny nahnal skupinu přímo do rukou pohraniční stráže. Pamětnice se tak v necelých osmnácti letech ocitla ve vězení.

Svět padá dolů a může se vzpamatovat asi jen tím, že narazí na dno: jen se bojím, aby tím dnem nebyla válka (2. díl)

Valí se na nás změny. Ve vztazích, rodinných i pracovních, v technice, politice, v životním prostředí. Ničí se přirozené vztahy, množí se psychické problémy, z abnormálních věcí se dělají normální a vládne povrchnost. Mizí hranice mezi pravdou a lží, dobrem a zlem, krásou a ošklivostí. Vyrovnávat se s těmito změnami je stále složitější a stále větší počet lidí hledá co s tím.

Délka: 34:16
Datum: 5.1.2018

Papež: Modlitba adorace nás učí tomu, co budeme dělat v nebi

Vatikán. „Adorace nás znicotňuje, avšak neničí; učí tomu, co budeme dělat v nebi,“ řekl Petrův nástupce v dnešní homilii v kapli Domu sv. Marty. „Jít vpřed, cestou vzhůru, k modlitbě klanění a v srdci pamatovat na vyvolení a smlouvu,“ vybízel dnes papež František, když rozjímal nad prvním čtením z knihy Královské (1 Král 8,1-7.9-13), které popisuje, jak Šalomoun svolal lid a nechal přinést archu Hospodinovy smlouvy do chrámu.

Madeleine Delbrêlová, mystička ulice

„Existují lidé, které si Bůh bere stranou. Existují jiní, které nechává v zástupu, ale neodnímá je světu. To jsou lidé s běžnou prací, rodinou či běžným životem za svobodna. Lidé s běžnými nemocemi a smutky, běžným domovem i ošacením. Lidé běžného života, které potkáte na jakékoli ulici. (…) My, lidé ulice, vší silou věříme, že tato ulice a tento svět, do kterého nás Bůh postavil, je místem naší svatosti“.