Věřící od sv. Ignáce v Praze zvou na adventní Dny víry

Praha. O letošním adventu zvou farníci z kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze zájemce z řad věřících i nevěřících na netradiční Dny víry. Bohatý program nabídne během adventních víkendů a několika dalších večerů společné modlitby, přednášky, koncerty, filmy, výstavy, žehnání předmětů či výtvarné dílny pro děti i dospělé. Na své si přijdou jednotlivci i rodiny, mladí i senioři.

Deset tipů pro kázání

fr. Richard Ounsworth OP

Je to pro mě nezasloužená čest, že smím napsat tento článek, a rád bych začal varováním: každý kazatel by si měl najít svůj vlastní styl, neexistuje žádný jednoduchý recept na dobré kázání. Můj osobní styl kázání - který je ve skutečnosti 'naživo' dost odlišný od toho, co píšu pro tuto webovou stránku - je právě takový: je můj vlastní, nenapodobitelný, což je pravděpodobně to nejlepší. Doufám tedy, že to, co bude následovat, bude dobré k zamyšlení. Pojďme na to.

1) Znát své shromáždění

Pestré kněžstvo

Všichni kněží o sobě říkají, že jejich kněžský úřad je pro farnost. To je nejmenším společným jmenovatelem kněží v našich krajích - v Rakousku, západním i východním Německu, Švýcarsku, Chorvatsku, Polsku – všude tam, kde jsme průzkum prováděli. Na této široké půdě ale jinak neexistuje žádný jednotný obraz kněze. Zeptáme-li se kněží, jak chápou svůj úřad, dostaneme různé odpovědi. Pravděpodobně je tedy tolik obrazů kněžství jako kněží samotných.

Italský jezuita jmenován pomocným biskupem Říma

Vatikán. Ve čtvrtek 23. listopadu jmenoval papež František nového biskupa diecéze Teramo a dva nové pomocné biskupy římské diecéze. Jedním z nich se stal italský jezuita Daniele Libanori, někdejší rektor římského kostela Il Gesù, mateřského chrámu Tovaryšstva Ježíšova. Biskupské svěcení se uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 v bazilice San Giovanni in Laterano.

Oznámení o volbě břevnovského arciopata

Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově
oznamuje, že dne 21. listopadu l. P. 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha,
zvolila 61. opata břevnovského kláštera. Zvolen byl P. Petr Prokop Siostrzonek, dosavadní převor-administrátor tohoto opatství.

Opatu břevnovského kláštera náleží od r. 1993 čestný titul arciopat.