P. Josef Uher

 

Josef Uher se narodil 28. července 1919 v Předbořicích. Vystudoval státní Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích a bohosloveckou fakultu v Praze. Na kněze byl vysvěcen 25. června 1944 v Praze v katedrále u sv. Víta. Za pražskou arcidiecézi působil po vysvěcení několik roků v Počepicích u Sedlčan. Po návratu z vojenské služby PTP byl přeřazen do diecéze litoměřické. Jeho působištěm byla nejprve Jesenice u Podbořan, pak Most, na který vždy vděčně vzpomínal a zejména Litoměřice. Od roku 1972 byl zaměstnán u Stč. VaK závod Příbram. Po vrácení státního souhlasu v roce 1988 vypomáhal jako duchovní na okrese Beroun - farnost Mrtník, zaječov a Hořovice. Zemřel 31. října 1991 v Příbrami, když zavčas byl zaopatřen svatými svátostmi.