P. Rudolf Čapek

 

Rudolf Čapek se narodil 20.1.1865 v Havlíčkově, dříve Německém Brodě. Jako devatenáctiletý vstoupil r. 1884 do rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, u kterého 25.10.1888 vykonal slavné řádové sliby. Po ukončení studií byl 6.4.1889 vysvěcen na kněze. Nastoupil jako kaplan v Kynšperku nad Ohří, zároveň působil v Rybářích jako katecheta. Poté byl jmenován farářem nejprve v Řevnicích, později na Chlumu sv. Máří. 28.8.1928 byl jmenován kommandeurem v Mostě na komendě Křížovníku U sv. Václava. Zde Rudolf Čapek působil až do odchodu na odpočinek. Prožil zde dlouhá léta a řadu dramatických okamžiků, které zachytil v pamětní knize komendy. Přečkal zde třicátá léta, celou druhou světovou válku, osvobození, kdy se do komendy v noci vlámali ruští vojáci, zažil i smutné chvíle, kdy se z komendy stalo sběrné místo pro sudetské Němce.Za obětavou a horlivou činnost v duchovní správě byl jmenován mj. čestným a později řádným arcibiskupským radou. Aktivní byl i v řádu Křížovníků, stal se seniorem, po dlouhá léta působil ve funkci generálního konsultora a generálního vikáře řádu. Již ve vysokém věku se kommandeur Čapek dočkal okamžiku, kdy Křížovníkům bylo oznámeno, že budou nuceni komendu vyklidit. Jedním z jeho posledních kroků v úřadě bylo několik stížností proti postupu státních úřadů. 1.4.1953 byl Rudolf Čapek pro vysoký věk a zdravotní problémy odeslán na odpočinek. Ještě necelý rok žil ve své komendě, poté byl přestěhován do charitního domova pro přestárlé kněze v Senohrabech. Zde také kommandeur po dlouhém a požehnaném životě zemřel krátce po svých 89. narozeninách 27.10.1954. Zádušní mše se konala 3.11.1954 u sv. Františka u Křížovníků v Praze, poté byly ostatky zemřelého pohřbeny na řádovém hřbitově v Hloubětíně.

 

1. přijímání v kostele sv. Václava. Vpředu komandér Rudolf Čapek a kaplan Václav Truxa