P. Václav Truxa

 

Václav Truxa se narodil v Mostě 22.12.1919. Navštěvoval českou obecnou školu, která se nacházela v prostorách komendy Křížovníků, od roku 1930 studoval na československém reformním reálném gymnáziu v Mostě, kde 28.5.1938 maturoval. Jeho duchovní život byl úzce svázaný s řádem Křížovníků s červenou hvězdou. Do tohoto rytířského řádu vstoupil 15.9.1938 a krátce poté započal řádový noviciát.

Jednoduché řeholní sliby složil Truxa 15.10.1939, sliby slavné pak 18.1.0.1942. V roce 1943 úspěšně dokončil studia teologie a 4.8.1943 byl v chrámu U Panny Marie Sněžné vysvěcen na kněze, primiční mši svatou pak sloužil 18.8.1943 ve farním kostele v Novém Strašecí u Kladna. Svou kněžskou službu zahájil jako konventuál v Praze u Křížovníků.

Osvobození Československa bylo v pohraničí téměř okamžitě provázeno tzv. divokým odsunem sudetských němců. Nevyhnuli se mu ani mnozí kněží. Převážná část duchovních působících v Mostě byla německé národnosti a pro výkon svého povolání byla státními úřady shledána jako nedůvěryhodná. Posílit farní správu v Mostě pak přichází na doporučení řádu i Václav Truxa, který se tak po patnácti letech vrací do svého rodiště, kam přichází 30.8.1945. Jmenován byl kaplanem v kostele sv.Václava, který spravovala komenda křížovníků, v jejímž čele stál komandeur Rudolf Čapek. Ke svatováclavskému kostelu měl Václav Truxa jistě hlubší vztah, pravidelně zde ministroval od r.1928 až do svého odchodu ke Křížovníkům do Prahy.

V roce 1953 byl komandeur Čapek pro vysoké stáří zbaven svého úřadu a do funkce administrátora U sv. Václava byl jmenován 1.4.1953 Václav Truxa. 8.3 1955 byl pak jmenován do funkce administrátora děkanského úřadu v Mostě, kde vystřídal Oldřicha Hodače, zároveň byl ex currendo jmenován administrátorem farnosti Havraň. Z titulu své funkce pak opustil křížovnickou komendu u sv. Václava a přestěhoval se do budovy děkanství. Od července 1955 mu byla udělena správa dalších farností: Vtelno, Židovice, Slatinice. Od prosince 1956 pak byl jmenován vikářem mosteckého vikariátu.

Více než dvanáctileté působení P. Truxy v Mostě bylo ukončeno v 1957, kdy byl 14.8. jmenován sídelním kanovníkem v Litoměřicích při kapitule sv.Štěpána.

 

První svaté přijímání, v popředí Václav Truxa