Farní knihovna

 

A

Adam - Boží miláček Nouwen Henri J. M.
Aniž jest co nového pod sluncem Ouředník Patrik

B

Barokní náboženská bratrstva v Čechách Mikulec Jiří
Bůh přítel života - ochrana života jako výzva a úkol Kolektiv autorů
Bydlet v domě lásky Grűn Anselm
Být křesťanem - Křesťanská výzva Kűng Hans
Být svobodný - Jak svobodně jednat a myslet ... Fizzotti Eugenio

C

Cesta divokého muže - Úvahy o mužské spiritualitě Rohr Richard
Cesta k úspěchu Buchmann Knud Eike
Cesty modlitby - Modlitba v Katechismu katolické církve Schőnborn Christoph
Cesty víry Gál Fedor
City, sexualita, AIDS - Sexuální výchova od 13 do 15 let Joyeux Henri
Co by měli kluci vědět o lásce Schneiderová Sylvia
Co by měly dívky vědět o lásce Schneiderová Sylvia
Co je bez chvění, není pevné - labyrintem světa s vírou a pochybností Halík Tomáš
Česká společnost - Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života Možný Ivo
Čestně o víře - Živé otázky křesťanského života Gallagher Michael Paul
Člověk - pastýř stvoření Kolektiv autorů
Čtyřicet slov na poušti - O krizi církve, víry a kultury Rootmensen Bernard

D

Daně 2002 a předpisy související Kolektiv autorů
Deset let Teologické fakulty Jihočeské univerzity Kolektiv autorů
Dialog - Evropa XXI Kolektiv autorů
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích Tošner Jiří
Don Camillo a jeho ovečky Guareschi Giovannino
Duše Evropy Lobkowicz Mikuláš
Dvojí tvář lenosti - Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené Lachmanová Kateřina

E

Ekumenický katechismus - víra všech křesťanů Schűtte, Heinz
Encyklopedie náboženství Kolektiv autorů

F

Fanatismus - Sklon k extrému a jeho psychologické kořeny Hole Gűnter
Farnost dnes a zítra Neugebauer Jaromír
Františkánská cesta pro dnešního člověka Merino José Antonio OFM
Františkánská cesta pro dnešního člověka Merino José Antonio OFM
František z Assisi Cardini Franco

G

H

Hledejte moji tvář - Od slov k mlčení - Cesta ke kontemplaci Kőster Peter
Hosana modrá - zpěvník křesťanských písní Kolektiv autorů
Hosana modrá - zpěvník křesťanských písní Kolektiv autorů
Hosana modrá - zpěvník křesťanských písní Kolektiv autorů
Hosana modrá - zpěvník křesťanských písní Kolektiv autorů
Hosana modrá - zpěvník křesťanských písní Kolektiv autorů
Hosana modrá - zpěvník křesťanských písní Kolektiv autorů
Hosana modrá - zpěvník křesťanských písní Kolektiv autorů
Hosana modrá - zpěvník křesťanských písní Kolektiv autorů
Hosana modrá - zpěvník křesťanských písní Kolektiv autorů
Hovory s Petrem Kolářem Beránek Josef
Humor v církvi dovolen Hobizal František
Chci se stát ministrantem Krasucki Antonín

CH

Charta pracovníků ve zdravotnictví - Papežská rada pro pastoraci mezi zdravotníky Kolektiv autorů
Chválí Tě sestra Země - Úvahy o křesťanství, životním prostředí a udržitelném rozvoji Nováček Pavel

I

Islámský fundamentalismus Kropáček Luboš

J

Jak naučit děti hodnotám Eyrovi Linda a Richard
Jak k nám přišla Bible - Příběh knihy, která změnila svět Doney Meryl
Jak se máme modlit? Abeln Reinhard
Jak se máme modlit? Abeln Reinhard
Jan XXIII. - Zápas za budoucnost církve Bűhlmann Walbert
Jan Evangelista Urban - Život a dílo - Sonda do dějin české teologie a spirituality Ventura Václav
Ježíš Nazaretský - poselství a historie Gnilka Joachim

K

Kateřina ze Sieny - učitelka Církve Lohrum Meinolf
Každý má svého anděla - Boží pomocníci jako součást radostné zvěsti biblických příběhů Grűn Anselm
Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita Vopatrný Gorazd
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Belz Horst
Kniha o lásce a přátelství Moore Thomas
Kniha o Mostecku Kolektiv autorů
Kniha Přísloví Kolektiv autorů
Kristus v srdci Božího lidu Kolektiv autorů
Kontextová fundamentální teologie Waldenfels Hans
Korán Kolektiv autorů
Křesťanská etika Peschke, Karl - Heinz
Křesťanská péče o nemocné Křivohlavý, Jaro
Křesťansky meditovat Btitlehasar Hans Urs von
Křesťansky meditovat Btitlehasar Hans Urs von
Křesťanství a esoterika Widl Maria
Křesťanství a esoterika - Nové duchovní proudy jako výzva církvím Widl Maria
Křesťanství a islám Kűng Hans

L

Láska bez podmínek Powell John
Laskavý světec František Saleský Berghuis Hans
Legendy o svatém Františkovi z let 1226 - 1235 Kolektiv autorů

M

Malá encyklopedie vánoc Vavřinová Valburga
Malí lidé v Novém zákoně Läufer Erich
Manipulativní nátlak - Proč tak snadno uposlechneme druhé? Rushkoff Douglas
Manželství a rodinyPlaňava Ivo
Marketing služebJanečková Lidmila
Martin z Tours - Ten, který věděl, co je správné Pernoudová Régine
Miluji Tě - kniha o tom, jak vyjádřit lásku Maioli Primo a Renate-Luise
Misijní úsilí církve Dolista Josef
Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době Kolektiv autorů
Moc a pokora Ulmer - Stichelová Dőrthe
Modernismus - historie nebo výzva? - Studie ke genezi českého katolického modernismu Kolektiv autorů
Modlitba žáby 2. Díl - kniha meditací v povídkách Mello Anthony de
Modlit se člověk naučí jen modlitbou Abeln Reinhard
Motýlí efekt - tři úvahy o chaosu a řádu Fiala Miloslav
Moudrost liturgie a jak jí porozumět Clerc Paul de
Muži a sexuální pokušeníPerkins, Bill

N

Na nemocné budou vkládat ruce… - platí toto zaslíbení i pro dnešní církev? Kolektiv autorů
Náboženská zkušenost a lidská duše Sudbrack Josef
Naplno člověkem Powell John
Návrat ztraceného syna Nouwen Henri J. M.
Neboj se! Abeln Reinhard
Nejtěžší stránky Bible Ziólkowski Zenon
Nepokoj lásky - Alfons Maria de Liguori Heinzmann Josef
Neziskové organizace v ekonomické teorii - Analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit Schaad Martina
Neztrácet naději - O umění začínat stále znovu Torkington David
Nový zákon a žalmy Kolektiv autorů
Nová hnutí v církvi Secondin Bruno

O

O čem všem je bible Kolektiv autorů
O duchovním otcovství a rozlišování Rupnik Marko Ivan
O duchovním otcovství a rozlišování Rupnik Marko Ivan
O Eucharistii Korec Ján Chryzostom
O podstatě kněžské služby Dolista Josef
Občanská společnost v moderním státě Šamalík František
Obrazy proměnění - Cesta k proměně lidského nitra Grűn Anselm
Odpuštění Abeln Reinhard
Odpuštění, pramen života - Poč a jak se zpovídat? Caldélari Henri
Odvaha žát lásku - O křesťanském manželství jako místu uskutečňování Boží lásky Blaquiérová Georgette
Ohromné maličkosti Obrany Chesterton Gilbert Keith
Okamžik Krista cestou meditace Main, John
Osm smrtelných hříchů Lorenz, Konrad
Otázky české spirituality Kolektiv autorů

P

Pastorace v postmoderní společnosti Opatrný Aleš
Perzekuce 1945 Staněk Tomáš
Proč právě já? - Co jsem udělal zlého? Proč Pán dopouští bolest? A proč nezasáhne? Pangrazzi Arnaldo
Pojď a následuj mě - Témata pro společenství mládeže 1. Díl Kolektiv autorů
Polarizace české katolické církve? Kolektiv autorů
Poustevník - Dobrodružné znovuobjevení modlitby Torkington David
Pozvání k lásce - Cesta křesťanské kontemplace Keating Thomas
Proroci a předchůdci Conzemius Victor
Přátelství Grűn Anselm
Psychická úskalí pomáhajících profesí Schmidbauer Wolfgang
Proměňující moc víry Grűn Anselm
Proti stresu krok za krokem, aneb jak získat klid a odolnost vůči nepohodě Praško Ján
Příběhy z pouští a zahrad - Moudrosti a příběhyy ze života nejznámějších súfijských mistrů Bajátová Moždeh
Psychická úskalí pomáhajících profesí Schmidbauer Wolfgang
Psychologie náboženství Říčan Pavel
Pustina - Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury Hueck Doherty Catherine de

R

Rady zkušeného ďábla Lewis C. S.
Redemptoris Missio o stálé platnosti misijního poslání - Encyklika Jana Pavla II. Kolektiv autorů
Reflexe víry - Modlitba ve světle druhého vatikánského koncilu Kinast Robert L.
Reinkarnace - Víra v převtělování a víra křesťanů Hummel Reinhart
Rodinná Bible - Text bible z ekumenického překladu Písma svatého Kolektiv autorů
Rozhlasové přednášky o výchově dětí Smahel Rudolf
Rukověť správné sekretářky Ciglerová Rosita
Rukověť starožitníka a sběratele - Sakrální předměty, mince, litina, nábytek Knápek Zdeněk

S

Sestra smrt Cantalamessa Raniero
Setkání s Marií Gilbert Guy
Setkání s Terezií z Lisieux Schmid Anton
Sexuální chování v ČR - situace a trendy Weiss Petr
Slavnost našeho vykoupení - Nástin litorgické teologie Kunetka František
Slova o církvi - Rozjímání o druhém vatikánském koncilu Martini Carlo Maria
Smysluplně žít - aplikovaná existenciální analýza Längle Alfried
Sněm české katolické církve - Obnova synodality Raban Miloš
Sněm české katolické církve - Obnova synodality Raban Miloš
Sociologie rodiny Možný Ivo
Sociologie současné rodinyv Singly Francois de
Spiritualita zdola - Překročit svůj vlastní stín Grűn Anselm
Stát a církev v roce 1950 Kolektiv autorů
Stát a církev v zemích EU Robbers Gerhard
Studia Theologica, III, jaro 2001 Kolektiv autorů
Studia Theologica, III, zima 2001 Kolektiv autorů
"Sudety" pod hákovým křížem Kolektiv autorů
Svátost smíření "trauma" nebo radost? Balík Jenda
Svátky světových náboženství Kirste Reinhard
Své světlo dej mým temnotám - modlitby v těžkých chvílích Naegeliová Sabine
Syndrom vyhoření D. Rush Myron
Sytematická terapie a poradenství Schlippe Arist von
Štěpán Trochta - Svědek "T" Novosad Jaroslav

T

Tajemství Boží lásky a služba uzdravování Madre Philippe
Tak mnoho cest - Příručka o náboženství, sektách, New Age a nových duchovních směrechTycho A. P.
Teologické studie 2/2002 - Předpoklady a cíle dialogu teologů s přírodovědci Kolektiv autorů
Těžká cesta - Spor Československa s Vatikánem 1963 - 1973 Kaplan Karel
Thomas More - Státník a teolog Tampierová Helena
Tomáš Akvinský Chenu Marie-Dominique
Tovaryšstvo Ježíšovo - Jezuité v Čechách Čornejová Ivana
Tušili světelné záplavy Štampach Ivan O.

U

Ukřižovaný Kristus - Velkopáteční rozjímání 1996 - 2001 Cantalamessa Raniero
Umění vést Pree Max de
Uspořádej svůj svět Mac Donald Gordon
Úspěšný dialog Dupuy Ernest
Úvahy o české ekonomické transformaci Mlčoch Lubomír
Úvod do "Lectio divina" Masini Mario
Úvod do "Lectio divina" Masini Mario

V

V půli cesty - Střední věk jako duchovní úkol Grűn Anselm
Víra v dějinách zemí koruny české Mišovič Ján
Vánoce v české kultuře Frolec, Václav a kol.
Večerní modlitby Halík Tomáš
Vnitřní život - Malé duchovní inspirace Torkington David
Vyznání víry církve Kolektiv autorů

Z

Základy islámu Haeri Šajch Fadhlalla
Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky Kašparů Max
Základní učení o víře Med Oldřich
Zármutek a pomoc pozůstalým Kubíčková Naděžda
Zdraví jako duchovní úkol Grűn Anselm
Zrození republikánského křesťanství Plongeron Bernard
Zůstávejte v pokoji Bensi Camill
Zvládni svůj stres! - Kniha o duševním zdraví Melgosa Julián

Ž

Žena svého lidu - Poslání ženy v církvi Martini Carlo Maria
Život Jany z Arku Pernoudová Régine
Život Kristův - Christologické katecheze Jana Pavla II. Kolektiv autorů
Život v plnosti - Dějiny a teologie duchovního života Weismayer Josef
Život z víry Kolektiv autorů
Žít naplno - Kniha o dospívání Melgosa Julián
Žít pokojně - Deset rad od papeže Jana XXIII. Haas Johannes
Život napodruhé Pavlátová Eva