Hospodaření, správcovství, finance

Téma hospodaření, správcovství a dávání bude stále aktuálnější a to nejen v souvislosti s plánovanou odlukou státu a církve. Velkou inspiraci pro tuto oblast nabízí Česká evangelikální aliance, která vidí svou prioritu jak přispět ke kultivaci církve v této oblasti a poskytovat relevantní zdroje, know how, inspiraci a školení. Chceme, aby se oblast financí a správy stala pro církev příležitostí k růstu a aby se zbavila špatných návyků a postojů, které přijala z doby minulého režimu.
Úplnou informaci naleznete zde.