Anjel Pána s pápežom Františkom: Autorita sa rodí z dobrého príkladu

Vatikán 5. novembra – V dnešnú 31. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“ sa Svätý Otec zameral vo svojej poludňajšej katechéze na evanjeliovú požiadavku, aby každý nositeľ nejakej autority potvrdzoval skutkami to, čo hovorí ústami. Pápež varoval pred honbou za márnymi poctami a túžbou dostať sa nad druhých.

Přesun těžiště církevní struktury z duchovních na laiky

Ještě na počátku 20. století prohlásil v jedné encyklice papež Pius: „Jedině shromáždění pastýřů je nadáno právem a autoritou řídit a vládnout. Lid nemá jiné právo než nechat se vést jako poslušné stádo následující pastýře.“ (Vehementer nos, 1906) Naproti tomu Druhý vatikánský koncil přibližně o šedesát let později učí: Posvěcení pastýři si dobře uvědomují, jak velice laici pracují pro dobro celé církve.

ÚHEL POHLEDU: Víra v postkomunistických zemích

Autor: Martin Horálek

Příloha: Perspektivy 44

V příštích dnech si připomene 100. výročí bolševické revoluce v Rusku. Ve všech zemích, v nichž komunismus v průběhu 20. století zvítězil, následovala systematická ateizace společnosti. Aktuálním stavem religiozity v zemích střední a východní Evropy se zabývá nedávno zveřejněný průzkum prestižní americké agentury Pew Research Center.

Anjel Pána na sviatok Všetkých svätých: Svätí ako vitráže prežarujú Božie svetlo

Vatikán 1. novembra – V dnešný deň Slávnosti všetkých svätých sa Svätý Otec na poludnie pomodlil Anjel Pána s veriacimi na Námestí sv. Petra a udelil im apoštolské požehnanie. Pred modlitbou sa im z okna Apoštolského paláca prihovoril týmito slovami: 

Drahí bratia a sestry, požehnaný sviatočný deň!

Jak je to s údajnou "herezí" papeže Františka?

Značný mediální rozruch vyvolal dopis několika desítek katolických osobností z dvaceti zemí, který adresovaly papeži Františkovi. Tvrdí v něm, že některé jeho výroky z exhortace Amoris laetitia mohou vést k heretické interpretaci. Mezi signatáři jsou i dva čeští filozofové: Petr Dvořák a Lukáš Novák. Přinášíme jak jejich stanovisko, tak i opačný pohled pastorálního teologa Mons. Aleše Opatrného.