Kněží se budou učit, jak propagovat farnosti

OSTRAVA / Seminář zaměřený na propagaci farnosti na veřejnosti se koná o víkendu 10. a 11. listopadu v centru TreFa na faře v Ostravě-Radvanicích. Na téma komunikace farnosti s veřejností a s místní komunitou promluví Jiří Macháně Nývlt, zástupce šéfredaktora Katolického týdeníku, Marcel Puvák, kaplan pro média, a Jan Dvořák, editor videí a grafik.

Anjel Pána s pápežom Františkom: Autorita sa rodí z dobrého príkladu

Vatikán 5. novembra – V dnešnú 31. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“ sa Svätý Otec zameral vo svojej poludňajšej katechéze na evanjeliovú požiadavku, aby každý nositeľ nejakej autority potvrdzoval skutkami to, čo hovorí ústami. Pápež varoval pred honbou za márnymi poctami a túžbou dostať sa nad druhých.

Přesun těžiště církevní struktury z duchovních na laiky

Ještě na počátku 20. století prohlásil v jedné encyklice papež Pius: „Jedině shromáždění pastýřů je nadáno právem a autoritou řídit a vládnout. Lid nemá jiné právo než nechat se vést jako poslušné stádo následující pastýře.“ (Vehementer nos, 1906) Naproti tomu Druhý vatikánský koncil přibližně o šedesát let později učí: Posvěcení pastýři si dobře uvědomují, jak velice laici pracují pro dobro celé církve.

ÚHEL POHLEDU: Víra v postkomunistických zemích

Autor: Martin Horálek

Příloha: Perspektivy 44

V příštích dnech si připomene 100. výročí bolševické revoluce v Rusku. Ve všech zemích, v nichž komunismus v průběhu 20. století zvítězil, následovala systematická ateizace společnosti. Aktuálním stavem religiozity v zemích střední a východní Evropy se zabývá nedávno zveřejněný průzkum prestižní americké agentury Pew Research Center.