Ekumenické česko-německé setkání

Svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) 2. února 2006 jsme v naší farnosti prožili spolu se sestrami a bratry z evangelické církve z Annabergu i Mostu. V 16 hodin odpoledne se v kostele sv. Václava konala společná ekumenická česko-německá bohoslužba, společně jsme oslavili tento významný svátek církevního roku. Němečtí hosté doprovodili bohoslužbu sborovým zpěvem a varhanní hudbou, společně jsme pronášeli prosby, vyznání víry i Modlitbu Páně.

Mostecký chrámový sbor se podílel na obnovené premiéře oratoria Jan Hus v saském městě Thum


Chrámový sbor Cantores Sancti Venceslai se jako jeden ze čtyř sborů zúčastnil unikátního projektu - světové obnovené premiéry oratoria Jan Hus od téměř zapomenutého německého skladatele Carla Loewea (1796 - 1869). Skladba byla uvedena v neděli 30. října 2005 v 17.00 v kostele sv. Anny v saském městě Thum.