Web Josefhurt

Webové stránky Josefhurt.cz ve své historii byly webovými stránkami farnosti Most. V dřívější době zde bylo hodně historických článků, ale po spadnutí webu došlo k redukci příspěvků a také návštěv čtenářů, které zaujaly historické články a také inspirace z oblasti pastorace, vztahu církve a společnosti, víry a spirituality.

Mons. Zdenek Wasserbauer k aktuální situaci

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup a generální vikář, v dopise spolubratřím v kněžské a jáhenské službě reaguje na aktuální situaci.

Vážení a milí spolubratři kněží a jáhnové,

Vláda ČR vydala dne 8. října 2020 dvě Usnesení „o přijetí krizového opatření“, z nichž se nás týká zejména to druhé, z něho uvádím toto pro nás podstatné:

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

1. Zakazuje

DOPIS ČLENŮM ČKA A FARNÍKŮM AKADEMICKÉ FARNOSTI (březen 2020)

Milí přátelé, sestry a bratři,

touto úvahou se obracím především na všechny, kteří patří do dvou křesťanských společenství, která mám na starosti a za která cítím odpovědnost: na členy České křesťanské akademie v nejrůznějších koutech naší země a na farníky a příznivce pražské Akademické farnosti.

Pastýřský list synodního seniora Českobratrské církve evangelické

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

"Je to šok. To krásné, co Archa vytvořila, ale bude žít dál." Martin Jindra o skandálu Jeana Vaniera

Alžběta Havlová

K podpoře procesu očištění komunity Archa se přidává papež František, jednotlivé biskupské konference různých zemí světa i organizace, které s mezinárodním hnutím spolupracovali. Archa o víkendu vydala prohlášení, ve kterém vychází najevo, že její zakladatel Jean Vainer se měl v období několika desítek let dopouštět sexuálního obtěžování na mnoha ženách. Šest žen o tom podalo přísežná svědectví.