DOPIS ČLENŮM ČKA A FARNÍKŮM AKADEMICKÉ FARNOSTI (březen 2020)

Milí přátelé, sestry a bratři,

touto úvahou se obracím především na všechny, kteří patří do dvou křesťanských společenství, která mám na starosti a za která cítím odpovědnost: na členy České křesťanské akademie v nejrůznějších koutech naší země a na farníky a příznivce pražské Akademické farnosti.

Pastýřský list synodního seniora Českobratrské církve evangelické

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

"Je to šok. To krásné, co Archa vytvořila, ale bude žít dál." Martin Jindra o skandálu Jeana Vaniera

Alžběta Havlová

K podpoře procesu očištění komunity Archa se přidává papež František, jednotlivé biskupské konference různých zemí světa i organizace, které s mezinárodním hnutím spolupracovali. Archa o víkendu vydala prohlášení, ve kterém vychází najevo, že její zakladatel Jean Vainer se měl v období několika desítek let dopouštět sexuálního obtěžování na mnoha ženách. Šest žen o tom podalo přísežná svědectví.

Papež v Bari: Budeme-li bránit svojí víru silou, prohrajeme

Bari. 1. „Jediným křesťanským extremismem je láska,“ kázal papež František při dopolední mši v italském Bari, kam přicestoval v neděli ráno. 2. „Rétorika střetu civilizací slouží jen k podněcování nenávisti,“ poznamenal ještě před tím na závěr setkání katolických biskupů ze zemí Středomořské oblasti, kteří věnovali tento týden společné modlitbě a reflexi. 3. Během polední mariánské modlitby Anděl Páně vyzval Svatý otec mezinárodní společenství k mírovému řešení konfliktu v Sýrii.

Dejme v sobě prostor Božímu Slovu

Homilie papeže při mši v neděli Božího slova 26. ledna

»Ježíš začal hlásat« (Mt 4,17). Takto uvádí evangelista Matouš Ježíšovu veřejnou službu. Ježíš, který je Slovem Božím, přišel, aby k nám promluvil svými slovy a svým životem. Tuto první Neděli Božího slova se vydáváme k počátkům jeho hlásání, k pramenům Slova života. Pomůže nám v tom dnešní evangelium (Mt 4,12-23), které podává jak, kde a komu začal Ježíš hlásat.

Klaretiáni založili centrum Auribus na pomoc obetiam zneužívania i obvineným

Na pôde rehole klaretiánov v Ríme vzniklo vôbec prvé centrum právnej pomoci pre obete i obvinených zo sexuálneho zneužívania. Nazýva sa Auribus a jedným z jeho cieľov je pomôcť, aby v týchto prípadoch zvíťazila spravodlivosť, a nie falošné obvinenia bez konkrétnych dôkazov.

Za skratkou Auribus sa skrýva „Komplexná pomoc pre rehoľníkov potrebujúcich podporu“. Ide o „prvú pomoc“ v právnej oblasti po civilnej i kánonickej stránke, službu pomoci a načúvania pre zraniteľné osoby, ktoré sú nejakým spôsobom zapletené do prípadov zneužívania.