Pestré kněžstvo

Všichni kněží o sobě říkají, že jejich kněžský úřad je pro farnost. To je nejmenším společným jmenovatelem kněží v našich krajích - v Rakousku, západním i východním Německu, Švýcarsku, Chorvatsku, Polsku – všude tam, kde jsme průzkum prováděli. Na této široké půdě ale jinak neexistuje žádný jednotný obraz kněze. Zeptáme-li se kněží, jak chápou svůj úřad, dostaneme různé odpovědi. Pravděpodobně je tedy tolik obrazů kněžství jako kněží samotných.

Italský jezuita jmenován pomocným biskupem Říma

Vatikán. Ve čtvrtek 23. listopadu jmenoval papež František nového biskupa diecéze Teramo a dva nové pomocné biskupy římské diecéze. Jedním z nich se stal italský jezuita Daniele Libanori, někdejší rektor římského kostela Il Gesù, mateřského chrámu Tovaryšstva Ježíšova. Biskupské svěcení se uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 v bazilice San Giovanni in Laterano.

Oznámení o volbě břevnovského arciopata

Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově
oznamuje, že dne 21. listopadu l. P. 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha,
zvolila 61. opata břevnovského kláštera. Zvolen byl P. Petr Prokop Siostrzonek, dosavadní převor-administrátor tohoto opatství.

Opatu břevnovského kláštera náleží od r. 1993 čestný titul arciopat.

Španělský episkopát ke Katalánské otázce

Madrid. „Jednostranné vyhlášení nezávislosti Katalánska 27. října letošního roku znamená porušení ústavního řádu, který jsme si - jakožto Španělé - dali před čtyřiceti lety,“ řekl arcibiskup Valladolidu a předseda Španělské biskupské konference, kardinál Ricardo Blázquez Pérez ve svém projevu na plenárním zasedání episkopátu v Madridu.

V adventu nový (francouzský) Otče náš

Paříž. „Nedopusť, abychom podlehli pokušení“ namísto „neuveď nás v pokušení“ – takto zní nová formulace šesté žádosti modlitby Páně, kterou jsou francouzští katolíci vyzváni používat při veřejných liturgiích od první adventní neděle, tedy 3. prosince. Minulý čtvrtek to na tiskové konferenci v Paříži oznámil biskup Grenoblu, Guy de Kerimel, který je zároveň předsedou biskupské komise pro bohoslužbu a svátosti. Jak vysvětlil, dosavadní překlad nebyl z exegetického hlediska chybný, ale narážel na nepochopení u věřících.

Jsem ubožák a hříšník, říká pětkrát trestaný bývalý vězeň svědomí, kněz a jezuita František Lízna

Šestasedmdesátiletý kněz, jezuita František Lízna má toho hodně za sebou: tisíce kilometrů na pěších cestách z Čech až do španělského Santiaga de Compostela, rakovinu prostaty, podpis Charty 77 i léta v kriminálu.

Na Velehradě se uskuteční první literární pouť

Velehrad. Poslední listopadovou sobotu bude významné moravské poutní místo Velehrad poprvé dějištěm literární pouti. Jejím hlavním tématem je odkaz života a díla básníka Jana Zahradníčka, čelního představitele české katolické literatury 30. a 40. let a oběti politických represí 50. let. Účast na akci přislíbil literátův syn Jan Jakub Zahradníček. Součástí programu bude mše svatá, po níž bude následovat seminář a beseda.

S Tolkienem o tajemství očistce

V čase, kdy vzpomínáme na všechny věrné zemřelé a ze stromů padá listí, utěší a povzbudí četba krátkého příběhu z pera autora, známého mnohem obsáhlejšími romány a ságami. Je jím John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), filolog a praktikující katolík, který o své trilogii „Pán prstenů“ prohlásil, že se „v zásadě jedná o náboženské a katolické dílo“. Jak doplňuje v dopise jezuitovi o. Robertu Murrayovi (z 2. prosince 1953), „zpočátku si toho nebyl vědom, ale dospěl k tomuto názorů při korekturách“.