Historie farnosti Most

 Přehled historie od roku 1945

Jiří Bureš

1945

 

Během druhé světové války zůstaly v provozu všechny mostecké kostely, omezeny byly pouze bohoslužby v češtině, které se konaly již jen v kostele sv. Františka Serafínského u Minoritů.