Odvážný kněz odolal gestapu, unikl komunistům i jisté smrti: Karel Fořt by oslavil 96. narozeniny

Jednou v noci roku 1950 ho vzbudil zvuk do okna házených kamínků. Kněz Karel Fořt se šel podívat, co se děje. Zjistil, že u jeho domu stojí jeho známý esenbák a přišel ho varovat; za městem se našlo tělo mrtvého muže a právě na Fořta a další dva nevinné kněží se "to chystají hodit, protože pro výstrahu potřebují oběsit pár flanďáků". Tehdy se muž, který sám pomáhal lidem přes hranice, rozhodl, že musí z vlasti urychleně zmizet.

 

Potřebuje dítě matku a otce?

Hodně se dnes uvažuje o tom, zda klasická rodina, založená na manželství, tj. na trvalém vztahu mezi mužem a ženou, není „výběhovým“ modelem. Přibývá rodin založených na faktickém soužití, začíná se hovořit o adopci registrovanými páry a dokonce i o umělém oplodnění lesbických párů. V centru pozornosti jsou práva dospělých, ale málokdo se zamýšlí nad osudem nejslabšího článku rodinného společenství, kterým je dítě.

Co dnes znamená stáří a jakou péči opravdu potřebuje?

Ačkoli se o stárnutí populace mluví téměř nepřetržitě, v péči o geriatrické pacienty je u nás stále co zlepšovat. Nepochopení stáří v praxi často přináší riziko přeceňování medicíny, která, není-li propojena s empatií a porozuměním, může být bezúčelná. Více než na věk je přitom třeba klást důraz na skutečné schopnosti seniorů.

Kněží se budou učit, jak propagovat farnosti

OSTRAVA / Seminář zaměřený na propagaci farnosti na veřejnosti se koná o víkendu 10. a 11. listopadu v centru TreFa na faře v Ostravě-Radvanicích. Na téma komunikace farnosti s veřejností a s místní komunitou promluví Jiří Macháně Nývlt, zástupce šéfredaktora Katolického týdeníku, Marcel Puvák, kaplan pro média, a Jan Dvořák, editor videí a grafik.